Porozumienie w Wielkopolsce: jak WIG z WIG-iem

Dodane przez: | 22 lipca 2019

Porozumienie w Wielkopolsce: jak WIG z WIG-iem

Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych (KIiOG) reprezentowane przez Warszawską Izbą Gospodarczą (WIG) rozszerza współpracę. W piątek 19 lipca podpisało porozumienie z Wielkopolską Izbą Gospodarczą (WIG) z siedzibą w Gnieźnie. Celem porozumienia jest promocja samorządu gospodarczego oraz wzajemna promocja członków Izb.

W sposób szczególny strony będą dążyć do:

  • wsparcia polskich marek, polskich przedsiębiorców w kraju i za granicą w komunikacji z odpowiedzialnymi za gospodarkę instytucjami ustawodawczymi, wykonawczymi szczebla centralnego i samorządu terytorialnego;
  • ułatwiania dostępu do nowych technologii, wspieranie innowacyjności poprzez szkolenia, kursy, doradztwo oraz tworzenie przyjaznego systemu informacji i kooperacji pomiędzy firmami, a jednostkami badawczymi i uczelniami krajowymi, a także zagranicznymi; tworzenia Banku Informacji Przedsiębiorców, celem ułatwiania kontaktów gospodarczych pomiędzy nimi;
  • popularyzacji etyki w biznesie, promowania sprzyjających temu postaw, nagradzania wierności wobec tradycji, pochwały firm rodzinnych oraz polskich pomysłów na biznes;
  • stworzenia pakietu ofert specjalnych.

Członkowie KIiOG zobowiązują się do wzajemnej promocji, pozyskiwania nowych członków, klientów oraz poszerzania gamy oferowanych usług.

W czasie spotkania w Kórniku pod Poznaniem, na którym doszło do podpisania porozumienia, obecni byli przedstawiciele zarządów obu Izb. Porozumienie podpisali Marek Traczyk, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz Henryk Bartkowski prezes Wielkopolskiej Izby Gospodarczej.

foto: Mirosław Gleb