PR z różnych perspektyw

Dodane przez: | 1 października 2020

360°PR

360°PR to książka poświęcona komunikacji w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych. Jest to zbiór wywiadów z przedstawicielami poszczególnych sektorów życia publicznego tj.: biznes, gospodarka, media, sport, polityka i świat popkultury.

Niepublikowane dotąd rozmowy mają pomóc czytelnikowi odpowiedzieć na pytania:

  • jak budowany jest model sprawowania urzędu, przywództwa oraz dobrze prosperującego przedsiębiorstwa
  • jak wygląda proces kreowania marki własnej
  • z jakimi barierami można się mierzyć w procesie realizacji celów i jakie czynniki wpływają na jego osiągnięcie
  • jaką rolę w tym procesie odgrywa PR.

Wywiady przeprowadzają Agnieszka Jadczyszyn oraz Ilona Klejnowska-Kamińska, założycielki Instytutu Strategii i Rozwoju – firmy specjalizującej się w realizacji długoterminowych usług public affairs, public relations, doradztwie strategicznym, analizie sytuacji kryzysowych oraz organizacji wydarzeń związanych z prowadzeniem aktywnej polityki komunikacyjnej.