Pracodawca w pandemii

Dodane przez: | 9 lutego 2021

Pracownicy

Wiele firm nie tylko tych małych po prawie roku pandemii Covid-19 znalazło się w bardzo trudnym położeniu. Wielu pracodawców walczyło by zachować miejsca pracy dla swoich pracowników, niestety z różnym skutkiem.

Drogi Pracodawco, jeśli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników, i mimo wszelkich starań jesteś zmuszony – z przyczyn niezależnych od pracownika, a więc np. z uwagi na swoją trudną sytuację finansową – do zwolnienia ludzi w krótkim czasie (nieprzekraczającym 30 dni) np. 10 osób (gdy zatrudnisz mniej niż 100 osób) lub 10% pracowników (gdy zatrudniasz więcej niż 100 osób), to PAMIĘTAJ , że możesz wówczas podlegać procedurze zwolnień grupowych, która jest uregulowana w ustawie z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Z procedurą zwolnień grupowych wiążą się dodatkowe obowiązki dla pracodawcy. Tak więc pamiętaj by:

  • zawiadomić na piśmie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych właściwy powiatowy urząd pracy, a także organizacje związkowe działające u Ciebie w przedsiębiorstwie bądź przedstawicieli pracowników (jeśli nie działają u Ciebie związki zawodowe)
  • przeprowadź konsultacje ze związkami zawodowymi, a jeśli nie działają w Twojej firmie – z przedstawicielami pracowników;
  • opracować porozumienie zwolnień grupowych ze związkami zawodowymi (jeśli dojdziesz do porozumienia ze związkami) bądź regulamin zwolnień grupowych, jeśli nie uzyskasz porozumienia ze związkami zawodowymi lub jeśli nie działają u Ciebie związki zawodowe;
  • zawiadom powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących zwolnień grupowych w porozumieniu bądź regulaminie.

Dodatkowo, jeśli w terminie 3 miesięcy planujesz zwolnić co najmniej 50 pracowników, to z dużym prawdopodobieństwem takie zwolnienia będą traktowane jako „zwolnienia monitorowane” na gruncie ustawy 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wówczas pracodawca zobowiązany jest uzgodnić z powiatowym urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe czy organizacja szkoleń).

Niezastosowanie powyższej procedury może skutkować koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz zwalnianych pracowników za niezgodne z prawem rozwiązanie umów o pracę.

Drogi pracodawco! Pamiętaj o swoich prawach i obowiązkach! Jeśli potrzebujesz pomocy zwróć się do Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy. Pomożemy Ci przebrnąć przez te mało przyjemne procedury!

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Sikora – Partner, radca prawny
tel. + 48 501 668 447
e-mail: m.sikora@brillaw.pl

foto: Shutterstock