Prekonsultacje – nadzór rynku i ocena zgodności

Dodane przez: | 15 listopada 2019

Prekonsultacje - nadzór rynku i ocena zgodności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło prekonsultacje w sprawie kierunków zmian systemowych polskiego prawodawstwa dotyczącego oceny zgodności i nadzoru wprowadzanych do obrotu produktów nieżywnościowych.

Więcej informacji na stronie internetowej MPiT.