Projekt „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”

Dodane przez: | 18 marca 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”, którego celem będzie nabycie lub pogłębienie kompetencji merytorycznych oraz organizacyjnych, w tym stworzenie eksperckiego zaplecza uczestników projektu, w dziedzinach prawa (w tym prawa gospodarczego i prawa pracy) oraz ekonomii kluczowych dla skutecznego uczestnictwa w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym, w tym:

  • prowadzenia analiz projektów aktów prawnych;
  • umiejętności w zakresie oceny skutków regulacji;
  • praktycznych aspektów prowadzenia bieżącego monitoringu zmian prawa;
  • monitoringu zmian prawa oraz uczestnictwa w procesie stanowienia prawa, w tym w konsultacjach publicznych.

W ramach tym zagadnień odbędą się nad Zalewem Zegrzyńskim dwa spotkania w terminach:

  • 13 i 14 kwietnia 2019 roku
  • 20 i 21 wrzesień 2019 roku

Ponadto w tych dniach odbędzie się spotkanie integracyjne Forum Izb Województwa Mazowieckiego (obecni będą przedsiębiorcy zrzeszeni w Płońskiej Izbie Gospodarczej, Mazowieckiej Izbie Gospodarczej, Powiatowej Izbie Gospodarczej w Legionowie, Warszawskiej Izbie Gospodarczej, Wschodniej Izbie Gospodarczej w Siedlcach, Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej w Radomiu, Izbie Gospodarczej Regiony Płockiego oraz zaprzyjaźnione Izby : Puławska Izba Gospodarcza i Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi.

W ramach w/w projektu sfinansowany będzie pobyt w hotelu oraz wyżywienie (najprawdopodobniej będzie to hotel Green Park Conference Centre w Serocku).

Poniższy link ten zawiera dokumenty rekrutacyjne, które należy uzupełnić i przesłać mailowo na adres Płońskiej Izby Gospodarczej .

https://www.piit.org.pl/projekty/szkolenia-skuteczny-udzial-w-konsultacjach-publicznych/dokumenty-rekrutacyjne

Agata Radomska – Dyrektor Płońskiej Izby Gospodarczej
ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk
tel: +48 23 662 29 67, kom: +48 606 413 509
e-mail : pig@plonska.pl