Prowokacje Frontu Polisario w miejscowości Tifariti

Dodane przez: | 23 maja 2018

Front PolisarioOstatnia rezolucja przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Sahary Zachodniej oraz potwierdzenie informacji na temat powiązań z ugrupowaniem terrorystycznym Hezbollah, postawiły Algierię i Front Polisario w sytuacji bardzo kłopotliwej. Poszukując wyjścia, Polisario obrał drogę działań nieodpowiedzialnych i nielogicznych.

Nawiązując do powyższego faktu, Królestwo Maroka zdecydowanie potępia działania prowokacyjne podejmowane przez Polisario w miejscowości Tifariti, położonej na wschód od jednostki obronnej Sahary marokańskiej.

Królestwo Maroka uważa, że jest to kolejny przypadek łamania warunków porozumienia o zaprzestaniu działań zbrojnych oraz zakwestionowania autorytetu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Królestwo Maroka skierowało oficjalne pismo do Przewodniczącego oraz członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także do Sekretarza Generalnego Misji MINURSO z prośbą o podjęcie niezbędnych działań przeciwko prowokacjom i intrygom ze strony Polisario.

W chwili, kiedy Rada Bezpieczeństwa apeluje o wznowienie procesu pokojowego w celu wypracowania realistycznego, pragmatycznego i trwałego rozwiązania regionalnego sporu o Saharę marokańską, działania innych stron konfliktu istotnie osłabiają wysiłki podejmowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Maroko ubolewa nad faktem, że eskalacja konfliktu następuje z pełnym błogosławieństwem i współdziałaniem sąsiedniego państwa, członka Unii Maghrebu Arabskiego, które udziela schronienia ugrupowaniu zagrażającemu integralności terytorialnej innego członka Unii. Zamiast szanować zasady dobrego sąsiedztwa i dążyć do stabilizacji regionu, państwo to wręcz zachęca bojowników Polisario do podejmowania destabilizujących działań.

Maroko zwraca się z oficjalną prośbą do Organizacji Narodów Zjednoczonych o przeprowadzenie międzynarodowego dochodzenia na temat sytuacji w obozach w miejscowości Tindouf w Algierii, zarządzanych przez Polisario. W obozach tych są przetrzymywani nasi rodacy, a środki przekazywane przez międzynarodową wspólnotę w ramach pomocy humanitarnej są sprzedawane na rynku kraju przyjmującego.

Królestwo Maroka będzie bronić z nieugiętą determinacją integralności swojego terytorium oraz jedności narodowej całego terytorium Sahary marokańskiej, i prosi Organizację Narodów Zjednoczonych a zwłaszcza MINURSO o wypełnianie swojej misji wobec ciągłego nieprzestrzegania postanowień porozumienia o zaprzestaniu działań zbrojnych.