Przedsiębiorco co nowego? Kontrole u przedsiębiorcy

Dodane przez: | 21 lipca 2017

Kontrola

Nowe regulacje dotyczące kontroli podatkowej i celno-skarbowej wynikające ze zmian w Ordynacji Podatkowej, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Od 1 marca 2017 r. występują dwa rodzaje kontroli podatników. Pierwsza, tzw.: „zwykła” kontrola podatkowa, która wykonywana jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Druga dotyczy kontroli celno-skarbowej, która wykonywana jest przez nowo utworzony organ, na podstawie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędnicy tego organu posiadają dużo większe kompetencje kontrolne i dodatkowe narzędzia.

Czytaj więcej na mikroporady.pl

foto: 123RF