Przesłanie z Azji: odpowiedzialna, zrównoważona i integracyjna turystyka

Dodane przez: | 21 stycznia 2020

Zrównoważona turystyka, łączone regionalne podróże, ekoturystyka to kierunki rozwoju branży turystycznej w krajach Azji Południowo-Wschodniej przedstawione podczas konferencji prasowej ministrów turystyki państw ASEAN, która odbyła się w Brunei Darussalam na zakończenie ASEAN Tourism Forum 2020. Oprócz 10 przedstawicieli ASEAN ds. Turystyki uczestniczyli także ministrowie turystyki Chin, Japonii i Republiki Korei.

Ministrowie turystyki zgadzają się, że zrównoważenie rozwoju gospodarczego i turystyki ma kluczowe znaczenie w przyszłości. Zauważono, że pomimo obecnego spowolnienia gospodarczego na świecie nie wpłynęło ono znacząco na turystykę w Azji Południowo-Wschodniej. Według wstępnych danych państw członkowskich ASEAN region przyjął 133,1 miliona turystów w 2019 r. Oznacza to wzrost o siedem procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Prawie dwie piąte międzynarodowych przyjazdów przypada na wzajemną wymianę turystów z państw ASEAN.

Podczas forum Xu Zhang, wiceminister kultury i turystyki Chin powiedział: – Na tle tego powolnego (globalnego) rozwoju gospodarczego turystyka regionalna może w przyszłości kwitnąć w Azji. Podróżowanie na krótsze odległości i krótszy czas byłoby bardziej popularne wśród turystów. W związku z tym chiński rząd opracowuje teraz strategiczny plan promocji turystyki regionalnej w Azji. Chcemy również zwiększyć nasze możliwości turystyczne pod względem jakości i zaangażowania uczestników oraz stworzyć więcej miejsc pracy w branży.

Ministrowie, którzy wzięli udział w konferencji, położyli również duży nacisk na zwiększenie oferty ekoturystyki w swoich krajach.

– Uczynimy ekoturystykę naszym głównym produktem, w którym turyści są zachęcani do udawania się do lasów deszczowych – w celu nie niszczenia, ale ich zachowania. W rzeczywistości nie używamy już terminu „ekoturystyka”, ale „odpowiedzialna, zrównoważona i integracyjna turystyka” – powiedział Ali Apong, minister zasobów podstawowych i turystyki Brunei.

Krajowa sekretarz turystyki Filipin Bernadette Romulo-Puyat podkreśliła, że promocja zrównoważonej turystyki leży nie tylko w gestii rządów krajowych, ale także zainteresowanych stron z branży. – Musimy także pamiętać o konieczności zrównoważenia rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska. Jeśli nie uratujemy naszego środowiska, nie będziemy już mieć naszych celów turystycznych (w przyszłości) – powiedziała.

Zapytany o cel na rok 2020 dyrektor generalny Singapore Tourism Keith Tan ujawnił, że Singapur planuje rozwinąć swoją ofertę turystyki zdrowotnej i wellness w celu zwiększenia atrakcyjności kraju jako miejsca turystycznego.

– Patrzymy poza turystykę medyczną. Chcemy realizować szerszy zakres turystyki wellness poza szpitalami, klinikami i gabinetami chirurgicznymi. Istnieje wiele innych ofert zdrowia i odnowy biologicznej, których ludzie szukają. Dlatego skupiamy się na uczynieniu Singapuru atrakcyjnym dla osób, które szukają opcji zdrowotnych i odnowy biologicznej poza szpitalami. Mamy również plany zorganizowania wydarzeń związanych z promocją zdrowia na przykład festiwali odnowy biologicznej w Singapurze – powiedział Tan.

MMT