Pytania do kandydatów na prezydenta Warszawy – odpowiada Jacek Wojciechowicz

Dodane przez: | 17 października 2018

Sprawdzamy, co kandydaci na stanowisko prezydenta Warszawy mają do powiedzenia w sprawach gospodarczych.

Warszawska Izba Gospodarcza udostępnia swoje strony kandydatom w wyborach na stanowisko prezydenta Warszawy. W imieniu przedsiębiorców do wszystkich komitetów wyborczych wysłaliśmy te same pytania:

  • Jak miasto może ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie i rozwój działalności?
  • Co zrobić, żeby zwiększyć konkurencyjność stołecznej gospodarki? Co może być wyróżniającą się specjalizacją Warszawy na tle kraju i tej części Europy?

Odpowiada kandydat Jacek Piotr Wojciechowicz (KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA)

Jacek Piotr Wojciechowicz

  • Jak miasto może ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie i rozwój działalności?

To trudne pytanie, na które nie można odpowiedzieć w kliku zdaniach. Jeśli zostanę prezydentem, sprawy przedsiębiorców będą dla mnie jednym z priorytetów – od ich sukcesu zależy przecież budżet miasta, a więc również dobrobyt jego mieszkańców. Jednak przedsiębiorcy nie są grupą jednolitą. W zależności od wielkości firmy i rodzaju prowadzonej działalności pojawiają się inne problemy i potrzeby. Tym początkującym potrzebne są szkolenia i asysta, tym działającym już od dawna – nowe sposoby zdobywania klientów i systemowe wsparcie od miasta. Chcę powołać zespół ekspertów składający się z różnych grup przedsiębiorców, aby wypracować szczegółowy i konkretny program działań miasta wspierających przedsiębiorczość. Chcę, aby w tym programie znalazły się rozwiązania, z których będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, a nie tylko ci najwięksi czy ci najmniejsi. Zespołowi doradzaliby – w zakresie wykonalności danych pomysłów – urzędnicy, ale mieliby oni tylko głos doradczy. Chcę, by taki program powstał w kilka miesięcy i natychmiast został wdrożony przez Urząd m.st. Warszawy.

  • Co zrobić, żeby zwiększyć konkurencyjność stołecznej gospodarki? Co może być wyróżniającą się specjalizacją Warszawy na tle kraju i tej części Europy?

Należy silniej połączyć przedsiębiorczość z możliwościami, jakie ma urząd miasta. Przykładem są tu możliwości reklamowe (np. w autobusach, tramwajach na miejskich powierzchniach reklamowych itp.), wystawiennicze (Warszawa organizuje i wystawia się na wielu imprezach) czy marketingowo-promocyjne (np. na piknikach i imprezach organizowanych przez miasto). Niestety nie odpowiem na pytanie o specjalizację, bo o tym muszą zdecydować przedsiębiorcy, a nie urzędnicy. Rolą urzędników będzie wspieranie działań przedsiębiorców, zamiast rzucania im kłód pod nogi. Warto też przyjrzeć się zasadom wynajmu lokali miejskich przedsiębiorcom, gdyż wiele z nich po kilku miesiącach wraca do miasta. Być może bardziej elastyczne zasady wynajmu lokali miejskich zapobiegłyby takim sytuacjom.