Raport o stanie eksportu

Dodane przez: | 7 sierpnia 2019

Eksport

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniku handlu zagranicznego Polski po 5 miesiącach 2019 roku. Odnotowano nadwyżkę z obrotów towarowych (0,2 mld EUR). Było to możliwe dzięki wzrostowi polskiego eksportu (o 6,8 % do 97 mld EUR), przy jednoczesnym wolniejszym tempie wzrostu importu (o 4,9 % do 96,8 mld EUR).

Zdaniem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich nadal wolniej niż przeciętnie rósł eksport towarów do Unii Europejskiej, tj. o 6,1 proc., do 78 mld EUR. Było to rezultatem relatywnie wolnego wzrostu eksportu do Niemiec (o 4,8 proc.), jakkolwiek w ujęciu bezwzględnym był to pokaźny wzrost na poziomie 1,2 mld EUR. Z drugiej strony wśród krajów unijnych dynamicznie rosła sprzedaż m.in. do Niderlandów (o 11 proc., tj. o ok. 465 mln EUR), Francji (o ponad 8 proc., tj. o ok. 425 mln EUR), Austrii (o 22 proc., tj. o ok. 395 mln EUR), na Węgry (o ok. 11,5 proc., tj. o ok. 275 mln EUR) czy na Słowację (o ok. 11,5 proc., tj. o ok. 260 mln EUR).

Nie tylko kraje UE

W dalszym ciągu dużym zainteresowaniem wśród polskich eksporterów cieszą się pozaunijne rynki rozwinięte, na które eksport w okresie styczeń-maj br. zwiększył się aż o ok. 12 proc., do 6,8 mld EUR, w tym do USA (o 17,5 proc., tj. o ok. 430 mln EUR), Kanady (o 20,7 proc., tj. o ok. 115 mln EUR), Szwajcarii (o ok. 10 proc., tj. o ponad 80 mln EUR) czy Japonii (o ok. 35 proc., tj. o ok. 75 mln EUR). Pokazuje to, że polscy przedsiębiorcy potrafią wykorzystywać potencjał odległych regionów, co pozwala im na szybszy i bardziej dynamiczny rozwój rodzimych firm.

Kierunek wschód

Ponadto polscy eksporterzy umacniają swoją pozycję na rynkach WNP, gdzie eksport towarów w okresie pierwszych 5 miesięcy br. zwiększył się o ok. 12,5 proc., do 5,8 mld EUR. W tej grupie krajów, szczególnie szybko rósł wywóz na Ukrainę (o ok. 13,5 proc., tj. o ok. 230 mln EUR), do Rosji (o 8,8 proc., tj. o prawie 230 mln EUR) oraz na Białoruś (o 23 proc., tj. o blisko 125 mln EUR), a poniżej średniej rósł eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 4,8 proc. (do 6,4 mld EUR). W dużej części było to konsekwencją słabych wyników sprzedaży na główny rynek eksportowy z tej grupy, tj. Turcji (spadek o 33 proc., tj. o ok. 405 mln EUR). Niemniej jednak zostało to złagodzone dynamicznym wzrostem wywozu m.in. do Chin (o 37 proc., tj. o blisko 275 mln EUR), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o blisko 45 proc., tj. o 76 mln EUR), Egiptu (o niemal 70 proc., tj. o 67 mln EUR) czy Republiki Korei (o ponad 30 proc., tj. o ok. 63 mln EUR).

Maszyny i… tytoń

W przekroju przedmiotowym najbardziej, w ujęciu nominalnym, zwiększyła się sprzedaż kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części (o 1,1 mld EUR, tj. o 9,3 proc.), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części (o 0,9 mld EUR, tj. o 9,6 proc.), pojazdów nieszynowych oraz ich części (o ok. 770 mln EUR, tj. o 7 %), tytoniu i przetworzonych namiastek tytoniu (ok. 390 mln EUR, tj. o 30 %).

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wysoko ocenia działalność przedsiębiorców i firm w zakresie rozwoju eksportu w br. oraz kształtowania jego pozytywnego wizerunku w kraju i za granicą. Tak więc do utrzymania tempa rozwoju obrotów towarowych przyczyniają się firmy produkujące na eksport. Dzięki temu utrzymuje się wysoki jego poziom, a zwłaszcza na wymagających rynkach zagranicznych. Należy więc podkreślić, że eksport stanowi istotną siłę napędową rozwoju polskiej gospodarki.

źródło: GUS
foto: Pixabay