Raport o sytuacji w branżach

Dodane przez: | 9 października 2019

Z sierpniowego zestawienia danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VIII wyniosło 6391 tys. osób i tym samym okazało się o 2,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wciąż największe wzrosty zatrudnienia odnotowuje się w produkcji wyrobów tytoniowych (o 13,1%) oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 10,8%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 9,4%) oraz produkcji odzieży (o 5,6%).

W pierwszych ośmiu miesiącach w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5104 PLN. Okazało się ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,8%. Wciąż utrzymuje się znaczące zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-VIII odnotowano w branżach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wyższe o 87,2%), informacja i komunikacja (o 72,4%), górnictwo i wydobywanie (o 53,7%) – w szczególności wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 61,8%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 51,1%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 39,7%), produkcja wyrobów tytoniowych (o 34,9%) oraz produkcja napojów (o 32,7%).

Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-VIII, odnotowuje się w branżach: produkcja odzieży (niższe o 41,6%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 36,4%), zakwaterowanie i gastronomia (o 27,1%), administracja i działalność wspierająca (o 26,7%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 26,0%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 24,6%), handel detaliczny (o 24,2%), oraz produkcji mebli (o 23,2%). Warto podkreślić, że w wyżej wymienionych branżach, pomimo najniższych płac w stosunku do średniej, w sierpniu uposażenie było wyższe o 6-10% niż przed rokiem.

Pobierz pełny materiał (PDF)