Relacja z Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019

Dodane przez: | 21 października 2019

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019

W dniach 14-16 października 2019 roku, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, odbyła się 13 już edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „IWIS 2019”. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską.

Po raz kolejny wystawa IWIS 2019 została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pośród patronatów tegorocznej edycji wystawy znaleźli się między innymi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Warszawska Izba Gospodarcza. Patroni medialni wydarzenia to: Przegląd Techniczny, Perspektywy, Głos Nauczycielski, Tygodnik Przegląd, Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz portal biznes2biznes.pl.

IWIS to największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W trakcie 13 edycji zaprezentowano rozwiązania między innymi z Rumunii, Kanady, Chorwacji, Rosji, Węgier, Mołdawii, Indonezji, Iranu, Iraku, Tajwanu, Sudanu, Malezji, Tajlandii i Turcji. Twórcy zaprezentowali wynalazki z ponad 80 instytucji naukowych, uczelni wyższych i szkół oraz przedstawili ponad 200 rozwiązań z rozmaitych dziedzin nauki, które częściowo zostały już praktycznie zastosowane w przemyśle, a w przeważającej części posiadają wysoki potencjał wdrożeniowy, są w pełnej gotowości wdrożeniowej i oczekują na praktyczną aplikację.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (w ramach umowy 850/1/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę) Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów miało możliwość zorganizować tegoroczną edycję wystawy IWIS.

Międzynarodowe Jury wystawy IWIS 2019 przyznało najlepszym innowacyjnym rozwiązaniom 20 platynowych medali. Ponadto wystawcy otrzymali medale złote, srebrne i brązowe, a także szereg nagród specjalnych od zagranicznych organizacji, które uczestniczyły w tegorocznej wystawie.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma w głównej mierze pomóc w zaprezentowaniu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzyć możliwość do zawiązywania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców, a tym samym możliwość wdrażania innowacji do przemysłu, które to będą miały niewątpliwie istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Należy tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, jaką jest krzewienie u młodzieży postaw wynalazczych i innowacyjnego postrzegania świata, które są motorem napędowym w podejmowaniu nowych wyzwań.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019

Ceremonię Otwarcia XIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019 uświetniły wystąpienia m.in: Pana Piotra Ziółkowskiego Dyrektora Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Piotra Kozy Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji Sieci Badawczej Łukasiewicz, Pana Alirezy Rastegara Prezesa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA, prof. dr hab. inż. Stanisława Wincenciaka prorektora ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, mgr Ewy Mańkiewicz-Cudny prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Członkowie Międzynarodowego Jury IWIS 2019 mieli przed sobą niełatwe zadanie, którym była ocena oraz wskazanie najlepszych spośród zaprezentowanych wynalazków , ponieważ każde z nich charakteryzowało się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i technologicznym.

Najważniejsza nagroda GRAND PRIX IWIS 2019 została przyznana dla rozwiązania Kompozycja biobójczo–stabilizująca do biopaliw prezentowanego przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów uhonorowało uczestników wystawy IWIS 2019 najwyższymi nagrodami wystawy w następujących kategoriach:

  • za Najlepszy Wynalazek Krajowy: Zastosowanie magnetronu cylindrycznego w procesach hybrydowych azotowania i PVD prezentowany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
  • za Najlepszy Wynalazek Zagraniczny: METIC HAND prezentowany przez Universitas Diponegoro z Indonezji.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019 zgromadziła zarówno instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szkoły, jak i indywidualnych wynalazców. Wszystkie prezentowane rozwiązania były kwalifikowane według 12 różnych kategorii począwszy od ekologii i ochrony środowiska, przez mechanikę, elektronikę, energetykę, aż po rozwiązania z zakresu medycyny.

W trakcie tegorocznej wystawy IWIS 2019 odbyła się 8 edycja Międzynarodowego Konkursu Chemicznego, organizowanego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Nagrodę główną w tym konkursie zdobył wynalazek Utilization of Biomaterials Derived from Cockle Shell Waste as Bio-scaffold in Bone Tissue Engineering, twórców z UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG.

XIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019 zakończyła się wielkim sukcesem. Impreza ta wpisała się już na stałe do kalendarza wynalazców z całego świata i z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i zwiedzających. Mamy nadzieję, że wystawa zaowocuje szeregiem wdrożeń prezentowanych wynalazków i innowacyjnych rozwiązań.

Serdecznie Gratulujemy wszystkim laureatom oraz uczestnikom wystawy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wystawy na http://iwis.polskiewynalazki.pl/#/pl/