Rocznica Rewolucji Króla i Ludu przykładem doskonałej współpracy pomiędzy Dynastią Alawitów a marokańskim ludem

Dodane przez: | 23 sierpnia 2017

Rocznica Rewolucji Króla i Ludu

W niedzielę 20 sierpnia 2017, Królestwo Maroka świętuje 64-tą rocznicę Rewolucji Króla i Ludu. Uroczystości organizowane z tej okazji odzwierciedlają mocne więzi, które nierozerwalnie łączą Marokańczyków z historyczną Dynastią Alawitów oraz wzmacniają jedność i godność państwa.

Dzień 20 sierpnia stanowi również okazję do przypomnienia młodemu pokoleniu fundamentalnych wartości Królestwa Maroka czyli przywiązania, wierności oraz lojalności wobec historycznego Tronu Alawitów – wartości istotnych dla ochrony jedności terytorium państwa i narodowej suwerenności.

20 sierpnia to więcej niż rocznicowa data. Dzień ten upamiętnia heroiczną postawę marokańskiego ludu, który nigdy nie poddał się władzy kolonialnej, i dokonując ogromnych poświęceń wyzwolił się spod jarzma kolonializmu odzyskując skradzioną wolność i godność.

Ta zwycięska epopeja jest związana z historycznymi wydarzeniami w dniu 20 sierpnia 1953 roku, kiedy władze kolonialne zmusiły Ojca narodu Jego Królewską Mość Mohammeda V oraz Królewską Rodzinę do opuszczenia kraju. Okupant miał nadzieję, że wygnanie Króla zdusi płomień walki o niepodległość oraz zerwie silne więzy łączące Tron Alawitów z wiernym ludem.

9 kwietnia 1947 w Tangerze, Jego Królewska Mość wygłosił historyczne przemówienie w którym przedstawił zarys strategii walki o niepodległość. Fakt ten zmusił władze kolonialne do zmobilizowania wszystkich środków w celu oddzielenia Króla – symbolu marokańskiego oporu, od ludu i przywódców ruchu wyzwolenia narodowego.

Władze francuskie – bezsilne wobec heroicznej postawy Jego Królewskiej Mości Mohammeda V oraz jego głębokich i silnych związków z marokańskim ludem – podjęły decyzję ostateczną i nieodwracalną : wygnanie Monarchy i Królewskiej Rodziny, 20 sierpnia 1953 roku.

Tymczasem wygnanie Ojca narodu nasiliło akcje protestacyjne oraz demonstracje organizowane na terenie całego kraju, manifestanci żądali powrotu Króla i Jego Rodziny oraz proklamowania niepodległości państwa.

Mieszkańcy wszystkich regionów Królestwa zmobilizowali się przeciwko okupantowi i jego działaniom zmierzającym do objęcia całkowitej kontroli nad ich krajem i jego bogactwami oraz do podporządkowania sobie Monarchy, któremu lud marokański deklarował wierność i przywiązanie oraz determinację w walce o wyzwolenie.

Te rewolucyjne wydarzenia zmusiły administrację kolonialną do podporządkowania się woli ludu i Tronu : 16 listopada 1955 roku Jego Królewska Mość Mohammed V wraz z Rodziną powrócił triumfalnie do kraju. Data ta jest synonimem odzyskania niepodległości przez Maroko oraz inicjuje proces odzyskiwania niepodległości przez niektóre regiony, począwszy od regionu Tarfaya w 1958 roku oraz Sidi Infni w 1969, poprzez zjednoczenie terytorialne kraju przez Jego Królewską Mość Hassana II, który zorganizował w 1975 roku Zielony Marsz, a także odzyskanie prowincji Oued Eddahab 14 sierpnia 1979 roku.