Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019

Dodane przez: | 27 grudnia 2019

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019Ukazał się Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 – podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca kluczowe statystyki dotyczące Polski, oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe. Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych. Stanowi kompendium informacji m.in. o ludności, rynku pracy, edukacji, warunkach życia, gospodarce i biznesie, a także środowisku i zasobach naturalnych, odzwierciedlając bogaty zasób statystyk zbieranych, gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (PDF)