Rozporządzenie ws. najważniejszych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – stanowisko ZPP

Dodane przez: | 29 października 2019

List

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców rozumie konieczność normowania maksymalnych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w pracy. Sens tych regulacji, mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na zdrowie pracowników określonych substancji, z którymi mają oni do czynienia w miejscu pracy, jest dla nas oczywisty. Tym bardziej zrozumiała staje się aktywność legislacyjna w związku z koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2019/130).

Jednocześnie, zwracamy uwagę na fakt, że wszelkiego rodzaju zmiany w tym zakresie niosą za sobą konieczność dostosowania do nich parków maszynowych poszczególnych przedsiębiorców, w szczególności w przemyśle ciężkim. Wziąwszy to pod rozwagę, projektując nowe normy w zakresie najwyższych dopuszczalnych stężeń poszczególnych substancji, należy pamiętać również o obciążeniach, jakie z tego tytułu wynikną dla przedsiębiorców.

W ramach przedstawionego do konsultacji projektu dostrzegamy ryzyka związane z zaproponowanymi normami – i terminem ich wejścia w życie – odnoszącymi się do spalin silników Diesla. Projekt przewiduje, że w okresie od wejścia w życie rozporządzenia (zgodnie z projektem ma być to dzień 17 stycznia 2020 roku) do 20 lutego 2023 roku, normy odnoszące się do spalin emitowanych z silników Diesla mają obowiązywać jedynie w odniesieniu do frakcji wdychalnej. W przypadku sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli okres ten ma być wydłużony do 20 lutego 2026 roku. Po tym czasie, obowiązywać zaczną normy w zakresie spalin z Diesla mierzonych jako węgiel elementarny.

Implementowana dyrektywa przewiduje normy dopuszczalnych stężeń spalin tylko mierzonych jako węgiel elementarny. Wprowadzanie zatem norm odnoszących się do frakcji wdychalnej od 17 stycznia 2020 roku stanowi wykroczenie ponad to, co polski prawodawca musi zrobić by prawidłowo implementować dyrektywę.

Pragniemy zwrócić uwagę, że w tej chwili nie istnieje sprawdzona i zaakceptowana przez CIOP metoda pomiaru stężeń spalin wydzielanych z silników Diesla. Wobec powyższego, firmy które będą musiały się dostosować do nowych norm, nie będą miały pewności, że je spełniają, nawet jeżeli zainwestują bardzo pokaźne środki w najnowsze dostępne generacje maszyn wyposażonych w silniki Diesla. Jednocześnie, w niektórych sektorach (np. w górnictwie) brak jest na rynku alternatyw w postaci maszyn niskoemisyjnych, np. elektrycznych.

Wobec powyższego, apelujemy o możliwie maksymalne opóźnienie wejścia w życie norm najwyższych dopuszczalnych stężeń dla spalin z silników Diesla oraz o implementację dyrektywy w formule EU+0, czyli niewykraczanie ponad minimum regulacyjne wprost ustanowione w ramach dyrektywy.

Pobierz stanowisko: Stanowisko ZPP ws. projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. najważniejszych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z 19 września 2019 r.

(ZPP)
foto: Pixabay