Rwanda: 40% całkowitej produkcji żywności ulega zmarnowaniu

Dodane przez: | 19 października 2020

Afryka

Bank Światowy szacuje, że Rwanda traci i marnuje 40% całkowitej produkcji żywności każdego roku, podczas gdy 19% populacji jest niedożywiona.

W opublikowanym raporcie „Food Smart Country Diagnostic” przyjrzano się trzem uprawom, które są powszechnie spożywane w tym kraju (pomidory, ryż i kukurydza). Pomidory mają największy współczynnik strat wynoszący 49%, za nimi plasują się kukurydza – 25% i ryż – 18%.

Przyczyną utraty tak dużej ilości pomidorów jest brak chłodni w gospodarstwach czy na dalszych etapach łańcucha wartości. Przekłada się to na okres przydatności do spożycia 1-3 dni zamiast 1-3 tygodni w idealnych warunkach temperaturowych.

Jeśli chodzi o kukurydzę, rządowy program intensyfikacji upraw doprowadził do tego, że ponad 65% rolników obecnie uprawia kukurydzę, zarówno na własny użytek, jak i do sprzedaży. Pomimo tego wzrostu produkcji, krajowe dostawy kukurydzy były niewystarczające pod względem standardów jakościowych wymaganych przez głównych odbiorców. Jest to spowodowane głównie wysoką zawartością wilgoci i zanieczyszczeniami, które przyczyniają się do skażenia aflatoksynami, a tym samym do wysokich poziomów strat.

Ryż jest uważany za uprawę priorytetową dla bezpieczeństwa żywnościowego i ograniczenia ubóstwa w kraju. Straty ryżu wynikają w dużej mierze z nieodpowiedniego obchodzenia się z nim i jego przechowywania, co skutkuje obecnością aflatoksyn. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy pojawiły się doniesienia, że ponad 265 ton ryżu uległo zepsuciu i gniło w magazynie w dystrykcie Rusizi (region jest największym producentem ryżu). W tym samym czasie w dystrykcie Ngoma we wschodniej Rwandzie okazało się, że w sklepach leżało niesprzedane 705 ton ryżu.

Pomoc w zmniejszaniu strat żywności w Rwandzie może stanowić ciekawy punkt wejścia dla polskich firm, które mają już doświadczenia w podobnej działalności na kontynencie afrykańskim.

źródło: Ambasada RP w Dar es Salaam
foto: Pexels