Sfałszowane decyzje Urzędu Patentowego

Dodane przez: | 22 października 2020

Urząd Patentowy

Dzięki sprawnej współpracy Urzędu Patentowego z bankami, w tym ze Związkiem Banków Polskich, udało się powstrzymać utratę pieniędzy, jako najbardziej dotkliwy skutek sfałszowanych decyzji Urzędu Patentowego. W związku z regulacjami składającymi się na tzw. tarczę antykryzysową w okresie pomiędzy 8 marca a 30 czerwca 2020 r. terminy na złożenie sprzeciwu wobec zgłoszeń znaków towarowych nie biegły, a rozpoczęte zostały przerwane i biegły na nowo od 1 lipca 2020 r. Tym samym w dniu 1 października 2020 r. upłynął bieg terminów na wniesienie sprzeciwów dla ponad 5 500 zgłoszeń znaków towarowych.

Urząd Patentowy, przygotowując się do wydawania tak dużej liczby decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe przeanalizował wszystkie zagrożenia z tym związane. Przewidując aktywność podmiotów podszywających się pod Urząd Patentowy i jednocześnie korzystając z wcześniejszych doświadczeń związanych z tym nieuczciwym procederem, jeszcze przed rozpoczęciem wysyłki, przeprowadził kampanię informacyjną. W ramach tej kampanii Urząd Patentowy poinformował na swojej stronie o planowanej wysyłce decyzji oraz zaapelował do Klientów Urzędu o wzmożoną czujność. Dodatkowo, Urząd Patentowy wysłał stosowne ostrzeżenie do wszystkich podmiotów korzystających z Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).

Działania te okazały się bardzo efektywne, gdyż już 7 października 2020 r. Urząd Patentowy otrzymał pierwsze sygnały dotyczące podróbek. Sfałszowane decyzje Urzędu Patentowego opatrzone zostały datą 5 października 2020 r. i podpisem – eksperta Urzędu. Przykład tej sfałszowanej decyzji został niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Pierwszym i najważniejszym krokiem, z punktu widzenia klientów Urzędu, było zablokowanie przepływów środków pieniężnych na rachunkach bankowych podanych w sfałszowanych decyzjach. Jeszcze tego samego dnia Urząd Patentowy kontaktował się z odpowiednimi bankami. Z inicjatywy Urzędu zablokowano wszystkie konta bankowe, które wskazywano w sfałszowanych decyzjach. Dzięki sprawnej współpracy Urzędu Patentowego z bankami, w tym ze Związkiem Banków Polskich, udało nam się powstrzymać najbardziej dotkliwy skutek – utratę pieniędzy. Szybka blokada kont doprowadziła do tego, że wpłacone, żądane w sfałszowanej decyzji pieniądze, zostały zwrócone.

Urząd Patentowy poinformował również o kolejnej serii fałszywych decyzji za pomocą swoich kanałów w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook oraz LinkedIN. Dodatkowo zwrócił się do największych komercyjnych banków w Polsce, z prośbą o przekazanie ostrzeżenia swoim Klientom. Dzięki temu informacja o procederze ukazała się na stronie internetowej m.in. ING Banku Śląskiego, PKO BP czy kanale Twitter Alior Bank. Jednocześnie od momentu pojawienia się pierwszej fałszywej decyzji Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej Urzędu Patentowego udziela wszelkich informacji na temat zaistniałego procederu, w tym dokonuje weryfikacji, czy określony dokument pochodzi od Urzędu Patentowego.

Urząd Patentowy złożył także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 270 § 1 oraz 286 § 1 w zw. z art. 13 § 1 Kodeksu karnego polegających na podrobieniu dokumentów tj. decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe oraz prowadzeniu działalności noszącej znamiona oszustwa. Urząd Patentowy współpracuje również z organami ścigania w związku z postępowaniami prowadzonymi w sprawach poprzednich sfałszowanych decyzji.

Proceder fałszowania decyzji Urzędu Patentowego, a także innych organów państwowych, nie jest nowością zarówno w Polsce jak i w krajach UE. Urząd Patentowy RP podejmuje wszelkie środki prewencyjne, w celu zminimalizowania skutków działań przestępczych, w szczególności skutków finansowych dla Klientów. Urząd Patentowy RP jednocześnie ponownie apeluje, aby przed wpłatą jakichkolwiek pieniędzy zawsze sprawdzić czy numer konta bankowego zgadza się z tym, podanym na stronie Urzędu.

Adam Taukert, rzecznik prasowy Urzędu Patentowego RP

źródło: Liderzy Innowacyjności