Strefa dobrych inwestycji w Łapach

Dodane przez: | 12 lipca 2019

W Łapach (woj. podlaskie) oddano nowy obszar inwestycyjny o powierzchni 24 hektarów, należący do Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Uzbrajanie terenu i przygotowanie 10 nowych działek inwestycyjnych o powierzchni ok. 1 ha każda gmina zakończyła w maju br. Uroczyste otwarcie nastąpiło w piątek, 12 lipca.

Działki zostały wyposażone w niezbędną infrastrukturę: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizację teletechniczną oraz drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem. W ramach realizowanej inwestycji przeprowadzono także kompleksowy remont i przebudowę dróg, które zapewniają bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych, zwiększając ich dostępność i atrakcyjność.

Uzbrojenie 12 ha terenów inwestycyjnych kosztowało ponad 18 mln zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosło ponad 12 mln zł i stanowi blisko 85% kosztów kwalifikowanych.

Podczas konferencji w Inkubatorze Przedsiębiorczości burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski mówił m.in., że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Łapy TSSE EURO-PARK WISŁOSAN może ubiegać się o uzyskanie pomocy publicznej, w formie zwolnień podatkowych do 50% nakładów inwestycyjnych lub też 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników w przypadku dużych przedsiębiorstw, 60% dla średnich przedsiębiorców i aż 70% dla małych przedsiębiorców.

Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego podkreślił znaczenie inwestycji. Prezentację „O Podstrefie Łapy” przedstawiła Magdalena Perkowska-Szymanowicz, dyrektor Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach. O nowych zasadach wspierania inwestycji mówił Leszek Deca, prezes zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

***

Miasto Łapy położone jest w województwie podlaskim, w odległości 20 km na zachód od Białegostoku, około 70 km od granicy z Białorusią i niespełna 150 km od Warszawy. Gmina znajduje się w rozwidleniu dwóch głównych dróg krajowych: S8 Warszawa – Białystok oraz S19 Białystok – Lublin. Bezpośrednio przez miasto przebiega główna linia kolejowa Rail Baltica – trasa E75 stanowiąca europejski korytarz o priorytetowym znaczeniu łączący Warszawę z Kownem, Rygą, Tallinem i Helsinkami.

Dogodna lokalizacja, atrakcyjne połączenia komunikacyjne, bliskość rynków wschodnich, a także atrakcyjne cenowo (ok. 35 zł/m²) i gotowe do podjęcia działalności tereny inwestycyjne oraz szeroka dostępność wykwalifikowanych pracowników, zarówno w Łapach, jak i w pobliskim Białymstoku, sprawia, że jest to miejsce warte inwestowania.

„Polska Amazonia” – tak nazywane są malownicze rozlewiska Narwi w sąsiedztwie Łap. Miasto znajduje się w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego. Pełna meandrów rzeka tworzy tu unikalną ostoję będącą pozostałością pierwotnej przyrody. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mają możliwość bezpośredniego obcowania z dziką przyrodą i poznawania jej piękna z kajaków, rowerów i pieszo. Bliskość Puszczy Białowieskiej, Puszczy Knyszyńskiej i Biebrzańskiego Parku Narodowego – znajdują się one w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Łap – sprawia, że to miejsce zyskuje uznanie w oczach ludzi aktywnych.

(KK)
foto: Mirosław Gleb