Studia polskie w Cambridge

Dodane przez: | 14 lipca 2017

Studia polskie w Cambridge

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Cambridge będą rozwijać program studiów polskich działających na brytyjskiej uczelni. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 14 lipca. Centrum Studiów Polskich w Cambridge będzie finansowane ze specjalnej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Porozumienie pozwoli na rozwój programu nauczania języka polskiego oraz literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie w Cambridge, a także na zacieśnianie współpracy naukowej między UW a uczelnią w Cambridge.

W planach jest prowadzenie studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, realizacja wspólnych polsko-brytyjskich projektów naukowych. Centrum będzie zajmowało się także promowaniem polskiej kultury i nauki w środowisku brytyjskim oraz lepszego zrozumienia roli Polski w historii Europy i jej obecnego znaczenia.

Nowy program będzie opierał się na sukcesie czteroletniego programu pilotażowego studiów polskich w Cambridge kierowanego przez dr. Stanleya Billa, specjalistę w dziedzinie literatury i kultury polskiej. Program był inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i został uruchomiony m.in. dzięki wsparciu finansowemu Fundacji oraz Departamentu Studiów Słowiańskich Uniwersytetu w Cambridge. W 2016 roku program został uznany za najlepszy w rankingu University Subject Tables.

– Kontynuacja funkcjonowania Polish Studies na Uniwersytecie w Cambridge jest szansą dla obu stron na rozwój współpracy w zakresie nauczania i badań. Określenie form tej współpracy będzie jednym z zadań Advisory Board, w skład której wejdą przedstawiciele Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – powiedział dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

14 lipca porozumienie podpisali prof. Leszek Borysiewicz, rektor (vice-chancellor) Uniwersytetu w Cambridge, i prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało na ten cel 15 mln złotych.

– Cieszymy się, że wzmocnimy relacje z naszymi kolegami z Polski, co nie tylko ma strategiczne znaczenie dla Uniwersytetu w Cambridge, lecz także dla tego momentu w dziejach Europy – zaznaczył prof. Martin Millett, dyrektor School of Arts and Humanities Uniwersytetu w Cambridge.

Dla podkreślenia znaczenia współpracy między uniwersytetami jesienią w Warszawie odbędzie się oficjalna uroczystość z udziałem przedstawicieli obu uczelni.

źródło: uw.edu.pl