Święto Drzewa dla klimatu

Dodane przez: | 2 października 2019

Święto Drzewa

„Drzewa dla klimatu” to hasło 17. edycji programu Święto Drzewa Klubu Gaja. W tym roku chcemy zaktywizować Polki i Polaków do podejmowania lokalnych akcji sadzenia i ochrony drzew z przesłaniem ochrony klimatu i różnorodności biologicznej. Ogólnopolska inauguracja 17. Święta Drzewa odbędzie się w Warszawie, w Służewskim Domu Kultury, 10 października (czwartek) o godz. 11.30.

Drzewa nie tylko produkują tlen i oczyszczają powietrze, którym oddychamy. Drzewa to także większa różnorodność biologiczna, mniejszy hałas, ochrona przed wiatrem, słońcem oraz piękna przestrzeń wokół nas. Dlatego, jak co roku, 10 października Klub Gaja zachęca wszystkich do włączenia się w program Święto Drzewa – szerokiej edukacji ekologicznej popartej realnym działaniem – sadzeniem i ochroną drzew. Każdy może posadzić drzewo i wpisać je do licznika posadzonych drzew na stronie swietodrzewa.pl. Dzięki programowi Święto Drzewa uczestnicy posadzili już blisko 900 tysięcy drzew!

– Przyroda pomaga nam w adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków. Dlatego powinniśmy ją chronić i odtwarzać zniszczone ekosystemy, a sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej skutecznych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu. Działanie zgodne z naturą, a nie przeciwko niej, może przynieść korzyści nam wszystkim – podkreśla Jolanta Migdał z Klubu Gaja, koordynatorka programu Święto Drzewa.

Dr hab. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW, dodaje – „Drzewa, zarówno te stare, jak i te dopiero sadzone, odgrywają ogromną rolę w ochronie klimatu. Pochłaniają z atmosfery węgiel (w postaci CO2) i trwale wiążą go w biomasie. Już dziś, bez szkody dla produkcji żywności, moglibyśmy zalesić około 900 milionów hektarów, co pozwoliłoby na zmagazynowanie w biomasie około 200 miliardów ton węgla, obniżenie jego ilości w atmosferze o około 25%. Umożliwiłoby to osiągnięcie celu Porozumienia Paryskiego – powstrzymanie wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie poniżej 1,5o C”.

Ogólnopolska inauguracja 17. Święta Drzewa w Warszawie:

  • 10 października, godz.11.30, w Służewskim Domu Kultury w Warszawie Klub Gaja wspólnie z Ambasadorem Święta Drzewa – aktorem Bartłomiejem Topą, Laureatami konkursów, Partnerami i Gośćmi zasadzi 7 drzew – jabłonie, śliwy i wiśnie japońskie. Wydarzenie organizowane jest przez Klub Gaja we współpracy z m.st. Warszawa i Lasami Państwowymi, które od 17 lat wspierają lokalne społeczności w organizacji Święta Drzewa całym kraju. Inauguracji towarzyszyć będzie wystawa prac Zofii Lasockiej „Drzewo –Przyjaciel”. Podczas wydarzenia wręczone zostaną także nagrody. Laureatami konkursu Czarodziejskie Drzewo są najaktywniejsi organizatorzy lokalnych akcji zachęcających do sadzenia i ochrony drzew. Uczestnicy zaangażowani w zbiórkę makulatury otrzymają nagrody Pegaza. Statuetka Drzewa Roku trafi do autora zwycięskiego zgłoszenia w konkursie, w którym poszukujemy drzew najbardziej cenionych przez społeczności lokalne.

Kolejne akcje sadzenia drzew Klubu Gaja wraz z partnerami odbędą się:

  • 3 października w Sosnowcu, Klub Gaja razem z siecią sklepów spożywczych ALDI – Partnerem Strategicznym Święta Drzewa, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4, nauczycielami, rodzicami i wolontariuszami posadzi w przyszkolnym Ogrodzie Polisensorycznym mocno pachnące rośliny. Nasadzenia posłużą rehabilitacji i wypoczynkowi, stworzą także zakątki dla dzikich zapylaczy.
  • 16 października w Katowicach, odbędzie się inauguracja Święta Drzewa na Śląsku. We współpracy z partnerami m.in. C&A Foundation, Miastem Katowice, Uniwersytetem Śląskim i Funduszem Partnerstwa, siecią sklepów ALDI, posadzone zostaną brzozy oraz krzewy i byliny przyjazne owadom zapylającym na skwerze przed Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką. Akcji towarzyszyć będą m.in. warsztaty budowy domów dla motyli oraz happening „Dodaj mi skrzydła”.
  • 18 października w Bielsku-Białej na Żywieckim Przedmieściu, we współpracy z Miastem Bielsko-Biała i Radą Osiedla Bielsko-Południe posadzimy wraz z mieszkańcami i uczniami z bielskich szkół drzewa, krzewy i byliny miododajne. Stworzymy zakątki dla motyli i innych owadów zapylających.
  • 21 października w Ustroniu odbędzie się akcja sadzenia drzew i krzewów we współpracy z Koleją Linową Czantoria, połączona z warsztatami edukacyjnymi, podczas których uczestnicy zbudują budki lęgowe dla owadów zapylających.
  • 23 października w Krakowie Klub Gaja wraz z młodzieżą z I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego zorganizuje krakowskie Święto Drzewa.

Zgłoś swój udział w Święcie Drzewa 2019 >>>>

Święto Drzewa