Szkolenie „RODO od podszewki z elementami pracy zdalnej”

Dodane przez: | 27 listopada 2020

RODO

Szkolenie „RODO od podszewki z elementami pracy zdalnej” Odbędzie się w dniu 1 grudnia w formie zdalnej od godz. 10.00 (możliwość rejestracji od godz. 9.30).

Partnerami szkolenia są: Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej oraz Płońska Izba Gospodarcza.

„RODO od podszewki z elementami pracy zdalnej” AGENDA

WPROWADZENIE I CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • RODO „nowa ustawa” o ochronie danych osobowych.
 • Wymagania RODO – przykłady
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Postawy prawne przetwarzania danych- przykłady
 • Inspektor ochrony danych- wyznaczenie i status

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – PRAWA

 • Dane szczególnych kategorii
 • Zgoda
 • Administrator i podmiot przetwarzający
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
 • Obsługa praw jednostki (art. 12 RODO)
 • Prawo do informacji i obowiazek informacyjny
 • Prawo dostępu do danych (art.15 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych, czyli jak przenieść dane od jednego administratora danych do drugiego (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 • Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – BEZPIECZEŃSTWO

 • Analiza ryzyka i adekwatność środków
 • Pseudonimizacja i szyfrowanie
 • Ocena skutków dla ochrony danych krok po kroku
 • Powierzenie danych oraz elementy nowej umowy powierzenia danych
 • Zarzadzanie incydentami

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – PRACA ZDALNA

 • Polecenie pracy zdalnej – na co zwrócić uwagę w kontekście ochrony danych osobowych
 • Procedury pracy zdalnej
 • Środowisko pracy zdalnej
 • Sprzęt służący do wykonywania pracy zdalnej
 • Procedury kryzysowe w przypadku pracy zdalnej
 • Ochrona danych osobowych w przypadku wideokonferencji

Spotkanie za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej – kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Kontakt: Tomasz Paprocki – pomoc przy rejestracji, tel. +48 735 008 216