Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej zwraca się o pomoc do rządu

Dodane przez: | 23 października 2020

Restauracja

W dniu 21 października Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej zwrócił się do rządu o pilne wsparcie dla gastronomii. Adresatami listu skierowanego Rady Ministrów są: premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Gowin; minister Tadeusz Kościński; główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas.

W ramach sztabu zjednoczyły się praktycznie wszystkie stowarzyszenia branży gastronomicznej, które nadal czekają na odpowiedź rządu oraz możliwość nawiązania dialogu.

W świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju, a co za tym idzie kolejnych zmian narzucanych w funkcjonowaniu gastronomii Sztab wystosował dziś krótkie oświadczenie, w którym gastronomia domaga się przede wszystkim wdrożenia 6-miesięcznego planu działania.

„Rozumiejąc konieczność wdrażania działań nadzwyczajnych jednocześnie nalegamy na stosowanie w naszym kraju najlepszych praktyk w zakresie działania kryzysowego i planowania wdrażanych działań z wyprzedzeniem oraz informowanie o planach rządu opinii publicznej z należytym wyprzedzeniem. Przypominamy, że mówimy o branży gwarantującej około miliona miejsc pracy, z których większość jest dziś zagrożona.” napisali w oświadczeniu członkowie Sztabu. Oto 6 najważniejszych punktów dla gastronomii.

  1. Żądamy merytorycznego planu dla gastronomii na 6 miesięcy! Reaktywne i zupełnie nieprzewidywalne działania rządu powodują, że biznes gastronomiczny stał się całkowicie niezarządzalny.
  2. Jesteśmy gotowi jako sztab kryzysowy do aktywnego uczestniczenia w przygotowaniu tego planu.
  3. Sztab kryzysowy nie jest w opozycji do rządu. Jesteśmy merytorycznym gronem przedsiębiorców gotowych do rozmów i mediacji w celu ochrony miejsc pracy, rodzinnych wielopokoleniowych biznesów.
  4. Polska gastronomia to prawie 80.000 przedsiębiorców zatrudniających ponad milion pracowników. Milion miejsc pracy = Milion polskich rodzin
  5. Argumenty uzasadniające kolejny lockdown z powodu niewłaściwego wietrzenia lokali gastronomicznych wydają się nieuzasadnione merytorycznie.
  6. Branże można ochronić przed upadłością tylko przez natychmiastowe programy pomocowe.

Jesteśmy przerażeni brakiem kontaktu z przedstawicielami rządu.

Lider sztabu kryzysowego: Sławomir Grzyb, 502 392 206, slawomir.grzyb@iggp.pl

Kontakt dla mediów: Agnieszka Huszczyńska, 608 377 700, agnieszka@evential.pl

foto: Unsplash