Turystyczno-hotelowe półrocze w liczbach

Dodane przez: | 7 października 2019

Hotel

W pierwszym półroczu 2019 roku, w porównaniu do I półrocza 2018 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej o 6,1% oraz liczby udzielonych noclegów o 6,5%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4,5% oraz liczby spędzonych przez nich nocy o 5,1%.

W lipcu 2019 r. sprawozdaniem zostało objętych 11 251 turystycznych obiektów noclegowych (wzrost o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego), na które składało się 4 229 obiektów hotelowych i 7 022 pozostałych obiektów. Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele (2 635), których liczba wzrosła o 1,7% w stosunku do danych za lipiec 2018 r. (2 592). Drugą grupą, pod względem wielkości zasobów, były inne obiekty hotelowe, obejmujące hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi hotelowe – m.in. zamki, zajazdy itp. W dniu 31 lipca 2019 r. było 1 064 takich obiektów, czyli o 0,7% więcej niż w roku poprzednim (1 057).

Z opracowanych danych wynika, że obiekty noclegowe w Polsce są średniej wielkości – przeciętnie dysponują 73 miejscami noclegowymi. Tradycyjnie najwięcej miejsc noclegowych oferują hotele – 286,2 tys. miejsc, co stanowi 34,7% ogólnej liczby dostępnych miejsc noclegowych (825,5 tys.).

Według stanu na koniec lipca 2019 r., na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo w obiektach hotelowych czekało 4,2 tys. pokoi – 2,4% ogółu dostępnych pokoi w tego rodzaju obiektach (176,9 tys.), co oznacza wyrost ich liczby o 0,1 p.proc. wobec danych za 2018 r. (3,9 tys. pokoi dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo wśród 170,6 tys. ogółu pokoi w obiektach hotelowych).

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2019 r. 4.10.2019 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2019 roku (PDF)

(GUS)