Urząd Patentowy zaprasza na sympozjum o własności intelektualnej w gospodarce

Dodane przez: | 22 sierpnia 2018

Urząd Patentowy RPUrząd Patentowy RP serdecznie zaprasza przedstawicieli mediów na XIV międzynarodowe sympozjum pt.: „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja”, które odbędzie się w dniach 6-7 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury przy ul. Rynek Główny 25 w Krakowie.

Do grona współorganizatorów sympozjum należą Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska i Politechnika Krakowska. Ponadto z uwagi na znaczenietematyki obrad oraz międzynarodowy charakter przedsięwzięcia, do współpracy przystąpiły Ambasada Państwa Izrael oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzej Duda.

Sympozjum będzie poświęcone zarządzaniu innowacjami, tworzeniu strategii ich ochrony i wsparcia procesów komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów, spółek uczelnianych oraz startupów. Obecnie coraz więcej z tych firm opiera swoją przewagę konkurencyjną na kapitale intelektualnym i innowacjach. Niezwykle ważne w tym kontekście jest ich prawne zabezpieczenie, jak również stałe podnoszenie wiedzy na temat zarządzania i ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza w aspekcie efektywnego transferu technologii. Procesy te stanowią bowiem decydujący czynnik rozwoju w warunkach nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Podczas obrad zostaną poruszone między innymi następujące tematy:

  • Znaczenie ochrony własności intelektualnej dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
  • Jak z sukcesem inwestować na globalnym rynku
  • Modele komercjalizacji – doświadczenia amerykańskie, izraelskie i polskie
  • Własność intelektualna w gospodarce globalnej
  • Usługi IP dla biznesu
  • Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań (TRIZ)
  • Jak osiągnąć sukces komercjalizacyjny
  • Jak uzyskać wsparcie na działalność innowacyjną

Sympozjum adresowane jest do przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, startupów, a także rektorów oraz pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentantów administracji centralnej i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami. W załączeniu przekazujemy szczegółowy program Sympozjum.

Prezentacjom i dyskusjom panelistów towarzyszyć będą sesje równoległe poświęcone między innymi pozyskiwaniu wsparcia finansowego na założenie innowacyjnej działalności oraz spotkania networkingowe.

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Przebieg obrad będzie tłumaczony symultanicznie i transmitowany on-line poprzez stronę: www.uprp.pl.

Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.