VII Europejski Meeting Gospodarczy „Polityka klimatyczno-energetyczna UE. Do wspólnych celów suwerennie i racjonalnie”

Dodane przez: | 27 października 2017

VII Europejski Meeting Gospodarczy "Polityka klimatyczno-energetyczna UE. Do wspólnych celów suwerennie i racjonalnie"

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na VII Europejski Meeting Gospodarczy pt.: „Polityka klimatyczno-energetyczna UE. Do wspólnych celów suwerennie i racjonalnie”. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godz. 11.00-14.30 w Warszawie w Hotelu Radissson Blu przy ul. Grzybowskiej 24.

Jest to wydarzenie cykliczne organizowane od 2011 r. podczas którego staramy się podejmować ważne kwestie dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo. Obecna edycja ma wypracować i upowszechnić w środowiskach politycznych i gospodarczych UE stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie wyzwań wynikających z porozumień paryskich COP 21, COP 23 oraz Szczytu G20. Będzie ono wyrażone w dokumencie IV Apel Warszawski, który zostanie skierowany do organizacji gospodarczych Europy partnerów KIG, europarlamentarzystów i Komisji UE, rządu, partii politycznych i parlamentarzystów w kraju oraz upubliczniony medialnie.

Obszar merytoryczny konferencji przygotowywany został na podstawie otwartych dialogowych sesji Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG. Meeting jest istotną formułą w przekazywaniu naszego rozumienia i determinantów wspólnej troski o ochronę klimatu z polskich suwerennych i doktrynalnych priorytetów bezpieczeństwa energetycznego.

W konferencji uczestniczy corocznie ponad 120 wybitnych gości m.in. przedstawiciele Rządu, Sejmu i Senatu RP, placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce, międzynarodowych organizacji reprezentujących przedsiębiorców, branż energochłonnych gospodarki polskiej i europejskiej, świata nauki, ochrony środowiska, partnerów społecznych oraz mediów (prasa, telewizja, media elektroniczne).

Konferencja będzie transmitowana na żywo na www.cire.pl oraz www.kig.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres dwasyluk@kig.pl w terminie do 8 listopada 2017 r. (prosimy o podanie imienia i nazwiska, stanowiska, nazwy organizacji/przedsiębiorstwa). Osoba do kontaktu: Danuta Wasyluk, tel. 22 630 97 33 lub 22 630 96 20.

Program konferencji

VII Europejski Meeting Gospodarczy "Polityka klimatyczno-energetyczna UE. Do wspólnych celów suwerennie i racjonalnie"