W gminach staną punkty do pomiaru pola elektromagnetycznego

Dodane przez: | 29 października 2020

Maszt

W gminach miejskich i wiejskich staną punkty pomiaru pół elektromagnetycznych; w dużych miastach będzie ich przynajmniej kilka – wynika z projektu rozporządzenia MKiŚ. Instalacje będą mierzyć pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości wykorzystywanych przez 5G.

W czwartek na stronach RCL został opublikowany projekt rozporządzenia ws. zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Nowe rozporządzenie zastąpi przepisy, które obowiązują od 2007 roku.

Projekt – którego autorem jest resort klimatu i środowiska – ustala m.in. gdzie pojawią się stacje pomiarowe i jakie częstotliwości będą one sprawdzały.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, stacje będą mierzyć pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 60 GHZ – obejmujący tym samym zakres nowej częstotliwości 5G.

W załączniku do projektu wyjaśniono, że jeśli chodzi o lokalizację stacji pomiarowych to wyznacza się je dla każdego województwa dla dwuletniego cyklu pomiarowego na obszarze miast.

I tak w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców będzie to jeden punkt. W miastach od 20 do 50 tys. mieszkańców będą dwa punkty, w miastach od 50 do 100 tys. – trzy, od 100 do 200 tys. – cztery. W największych miastach powyżej 200 tys. mieszkańców będą musiały być cztery punktu pomiarowe i trzy następne na każde rozpoczęte kolejne 100 tys. mieszkańców.

Zgodnie z nowym prawem, punkty pomiarowe powstaną też na obszarach gmin wiejskich, tylko że w czteroletnim cyklu pomiarowym. Na takich obszarach znajdować się będzie jedna stacja pomiarowa.

Punkty pomiarowe będą stawiane w takich miejscach, by sondy stosowane do badania pól elektromagnetycznych, były na wysokości 2 metrów nad poziomem terenu i w odległości mniejszej niż 50 metrów od rzutu anten radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych, radionawigacyjnych. Będą one musiały być też lokowane w takich miejscach, by uniknąć wypływu wtórnych źródeł pól elektromagnetycznych na wynik pomiaru; będą musiały być też one oddalone od siebie w odległości nie mniejszej niż 50 metrów.

Nowe rozporządzenie reguluje ponadto, kiedy będą prowadzone pomiary. Wykonywane one będą raz w roku, w dni robocze pomiędzy godzinami 8 a 16. Pomiar będzie trwał 30 minut z częstotliwością próbkowania co najmniej najmniej próbki co 10 sekund.

Nowe przepisy ustalają ponadto sposób prezentacji wyników pomiarów.

Rozporządzenia ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio -, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Komisja Europejska chce, by do końca 2020 r. sieć 5G działała przynajmniej w jednym mieście każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny mieć ją wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy powierzchni.

źródło: PAP
foto: Unsplash