Warszawska Izba gratuluje Mazowieckiemu Funduszowi

Dodane przez: | 24 września 2018
Warszawska Izba gratuluje Mazowieckiemu Funduszowi

Na zdjęciu (od lewej): Wiesław Kołodziejski – prezes Zarządu MFPK, Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Andrzej Gajewski – członek Zarządu MFPK

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych obchodził swoje 15-lecie.

W uroczystości uczestniczyli: Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie, Marek Goliszewski, prezes BCC, Mieczysław Grodzki, prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Marek Ryszka, prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, przedstawiciele BGK, Związku Banków Polskich, oraz beneficjenci i pracownicy MFPK. Warszawską Izbę Gospodarczą reprezentowali Marek Traczyk i Jerzy Bednarek.

Jerzy Kwieciński powiedział, że MFPK to instytucja ważna dla Mazowsza i że widać ją na mapie kraju. Podkreślił, że aby rozwój kraju zachodził w sposób zrównoważony, trzeba być blisko beneficjentów. Omówił krótko politykę rozwoju i znaczenie dla niej działalności takich instytucji jak Fundusz. Na koniec gratulował jubileuszu 15-lecia i życzył kolejnych klientów.

Marszałek Adam Struzik docenił aktywność Funduszu. – Działalność poręczeniowa przyczynia się również do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wpływa na podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Istotna jest także integracja środowisk biznesowych i samorządowych – gratulował marszałek i wręczył dyplomy reprezentantom firm m.in. NextBike, AT-P Aviation, Creotech Instruments, Biuro Ochrony Aromig, Wawa Taxi, Vittex, Sale Zabaw Fikołki. Prezesowi Wiesławowi Kołodziejskiemu oraz Mazowieckiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych, jako instytucji, marszałek Adam Struzik wręczył Medale Pamiątkowe „Pro Masovia” w ramach podziękowania za wkład w rozwój Mazowsza.

Jerzy Bednarek (z lewej) i Marek Traczyk w imieniu Zarządu WIG wręczają list gratulacyjny

Jerzy Bednarek (z lewej) i Marek Traczyk w imieniu Zarządu WIG wręczają list gratulacyjny

Marek Goliszewski gratulował Funduszowi, że stał się największą instytucją tego rodzaju. Zaznaczył, że dzięki Funduszowi powstało 50 tys. dodatkowych miejsc pracy oraz że wsparł 4 tys. firm.

Marek Traczyk, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej stwierdził, że w przykładzie funkcjonowania Funduszu dla przedsiębiorców widać od wielu lat dobrą zmianę dzięki zaangażowaniu się samorządu terytorialnego i gospodarczego. Dzięki takim programom i ułatwieniom przedsiębiorcy otrzymują mocne wsparcie w szukaniu źródeł finansowania i ich zabezpieczeń.

Wiesław Kołodziejski, prezes Zarządu MFPK przedstawił dorobek 15-lecia Funduszu i plany na przyszłość.

Na tematy ekonomiczne (m.in. ocena sytuacji i perspektyw MŚP) mówili: dr Marcin Mrowiec, głównego ekonomista Pekao SA, Krzysztof Leń, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych i Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

(WŁ)