Webinarium nt. zamówień w systemie NATO

Dodane przez: | 29 grudnia 2020

NATO

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium z cyklu „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”, które dotyczyć będzie procedur udzielania zamówień w systemie NATO. Webinarium odbędzie się w dniu 12 stycznia (wtorek) 2021 roku, w godzinach 11:00 – 14:00.

Od 1999 roku Polska należy do NATO i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla struktur NATO. Zakupy finansowane są miedzy innymi z budżetu NATO, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe. NATO, to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych, których zakupy dotyczą towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, usług doradczych, żywności. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć tylko firmy z państw członkowskich NATO.

Podczas szkolenia prelegenci opowiedzą m.in. o:

  • NCIA i roli polskiego eksperta technicznego;
  • możliwości współpracy w zakresie innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zasad współpracy i wyboru ofert stosowanych przez NCIA;
  • NSPA i roli polskiego oficera łącznikowego;
  • rejestracji firm w bazie NSPA oraz zasadach obowiązujących przy udzielaniu zamówień.

Rejestracja na szkolenie – rejestracji można dokonać do 8 stycznia (piątek) 2021 roku, do godz. 12:00 włącznie.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.