Współpraca w ramach Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego

Dodane przez: | 20 grudnia 2017

Posiedzenie Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego

Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego (FIGWM) powstało w 2005 roku i tworzy je 9 Izb Gospodarczych działających na terenie Mazowsza:

  • Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
  • Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
  • Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie
  • Ostrowska Izba Rolno-Przemysłowa
  • Płońska Izba Gospodarcza
  • Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie
  • Warszawska Izba Gospodarcza
  • Wschodnia Izba Gospodarcza w Siedlcach

Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego od początku swojej działalności wpływa na porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacjach samorządu gospodarczego, a władzami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Forum stanowi płaszczyznę do współpracy na rzecz aktywnego rozwoju województwa. Co roku inna izba gospodarcza przewodzi pracom Forum.

19 grudnia br. w siedzibie Warszawskiej Izby Gospodarczej odbyło się coroczne posiedzenie przedstawicieli FIG. Spotkanie miało na celu przekazanie przewodnictwa na rok 2018 kolejnej Izbie, a także omówienie szczegółów współpracy i podsumowanie działań w roku 2017. Myśl globalnie, działaj lokalnie było hasłem przewodnim spotkania.

Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie, pan Kazimierz Kurnicki poruszył problematykę działań Izb i Forum na rzecz lokalnych przedsiębiorców, zwracając uwagę na ważność zaangażowania Forum w działania międzynarodowe, takie jak targi, kongresy czy konferencje, jednak zaznaczając wagę przedsięwzięć lokalnych.

Pan Marian Serwach, prezes Płońskiej Izby Gospodarczej podjął temat trudnego dostępu przedsiębiorców do bazy wiedzy dotyczącej przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm z sektora MiSP, a także braku wiedzy na temat możliwości pozyskania dotacji ze środków unijnych i innych.

Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej, pan Marek Traczyk zaprosił członków Forum oraz, za ich pośrednictwem zrzeszonych Izbach przedsiębiorców, do aktywnego udziału w targach China HomelifePoland oraz Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej zaplanowanych na czerwiec 2018 r. Marek Traczyk podkreślił szanse jakie niesie uczestnictwo w tak ważnym międzynarodowym wydarzeniu.

Podczas spotkania poruszono także temat zainicjowania sądu arbitrażowego przy FIGWM, Centrum Monitoringu Prawnego, a także ustalono formę działań lokalnych poszczególnych członków Forum. Ważnym punktem posiedzenia była też decyzja o opracowaniu programu wspomagającego bezpośredni kontakt zrzeszonych przedsiębiorców, mający na celu wymianę dedykowanych ofert handlowych i kojarzeniu kontrahentów. Ustalono, że FIGWM stworzy platformę komunikacji zrzeszonych firm.

Przewodnictwo w pracach Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego na rok 2018 objęła Warszawska Izba Gospodarcza.