Wystrzelenie satelity „Mohammed VI-A”

Dodane przez: | 3 listopada 2017

Satelita "Mohammed VI-A"

Królestwo Maroka dołącza do elitarnej grupy państw posiadających satelity na orbicie geo-stacjonarnej. Realizacja tego projektu wspomaga rozwój technologii kosmicznej na kontynencie afrykańskim. Technologia ta ma również zastosowanie w wypełnianiu zadań dotyczących polityki ochrony środowiska przyjętej przez Maroko.

Pilotowany z obszaru Maroka satelita „Mohammed VI-A” odegra kluczową rolę w realizacji narodowych strategii związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju, zwłaszcza w sektorze rolnictwa, który należy do najważniejszych obszarów marokańskiej gospodarki. Umożliwi również lepsze zarządzanie zasobami leśnymi oraz obszarami pastwisk.

Wkroczenie Maroka w erę technologii satelitarnych otwiera przed nim nowe perspektywy w dziedzinie zagospodarowania terenów, umożliwiając skuteczne kontrolowanie obszarów zamieszkałych oraz przemysłowych, a także przebiegu operacji związanych z wyburzeniami ubogich dzielnic na przedmieściach.

Królestwo Maroka wykorzysta z pewnością tę technologię do zarządzania zasobami wodnymi oraz do badania stanu wód podziemnych.

Dzięki umieszczeniu satelity „Mohammed VI-A” na orbicie geo-stacjonarnej Maroko stanie się kosmicznym pionierem na kontynencie afrykańskim, a satelita umożliwi wzmocnienie potencjału narodowych agencji zajmujących się pracami kartograficznymi oraz topograficznymi.

Satelita „Mohammed VI-A” jest „marokańskim okiem” spoglądającym na wybrzeże kraju, na jego infrastrukturę oraz sieć dróg.