XXVI Plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera”

Dodane przez: | 5 lutego 2020

XXV Gala Plebiscytu Złoty Inżynier

W czwartek, 27 lutego 2020 r., podczas uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5, odbędzie się podsumowanie XXVI Plebiscytu „ZŁOTY INŻYNIER 2019”.
„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Nagroda ma promować dokonania polskich inżynierów i zwrócić uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Organizatorem plebiscytu „Złoty Inżynier” jest redakcja dwutygodnika „Przegląd Techniczny – gazety inżynierskiej” (wydawanego od 1866 r.) oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Tytuły przyznawane są m.in. w kategoriach: high-tech, zarządzanie, menadżer, ekologia, nauka i jakość, edukacja. Także w kategorii Młody Inżynier.
Skończyło się głosowanie czytelników „Przeglądu Technicznego” na kandydatury, które były prezentowane na łamach pisma przez cały ubiegły rok. Lista tych kandydatur w załączeniu.

HONOROWI ZŁOCI INŻYNIEROWIE

Od X edycji plebiscytu przyznawane są tytuły Honorowych Inżynierów absolwentom uczelni technicznych z dyplomem inżyniera, którzy sukces odnieśli w zupełnie innych dziedzinach, takich jak kultura i sztuka, sport, działalność społeczna, charytatywna, religijna, a także gospodarcza, ale nie związana z inżynierskim wykształceniem zawodowym. W tej kategorii nie przeprowadza się głosowania.

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2019” (PDF)