Zamówienia międzynarodowe: 15 historii sukcesu polskich firm

Dodane przez: | 23 listopada 2020

Raport

Prezentujemy  raport „Jak ubiegać się o zamówienia organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm”.

Międzynarodowe zamówienia publiczne są segmentem rynku cechującym się znaczną pewnością kontraktów, różnorodnością potrzeb zleceniodawców i możliwością zaangażowania zleceniobiorców o zróżnicowanej specjalizacji i segmentacji sektorowej. Znaczenie rynku zamówień publicznych będzie rosnąć.  Szczególności w warunkach utrzymującej się pandemii COVID-19 i jej długoterminowych skutków społeczno – gospodarczych.

Polskim przedsiębiorcom brakuje wiedzy i świadomości o szansach związanych z tym rynkiem. Jest to jedna z kluczowych barier dostępu dla  sektora prywatnego. Dlatego Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zleciło Polityce Insight stworzenie raportu pt. „Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych. 15 historii sukcesu polskich firm.”. Raport przedstawia korzyści ze współpracy międzynarodowej wybranych polskich firm.

Raport powstał na podstawie przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami 15 firm o różnej wielkości i z różnych branż. Respondenci jednogłośnie wyrażali satysfakcję ze współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Szczególnie chwalili klarowność procedur, procesów oraz otwartość i responsywność zamawiających.

Realizacja międzynarodowych zamówień publicznych przynosi firmom oprócz spodziewanej gratyfikacji finansowej i sprawnego kontaktu z kontrahentami, korzyści rzadziej spotykane w codziennej działalności. Dodatkowo są to: prestiż, wzmocnienie kapitału ludzkiego czy możliwość sprawdzenia się na odległych zagranicznych rynkach. Jednocześnie kontrakty te bywają dużym wyzwaniem. To często kompleksowe, złożone zadania, rozpisane na kilka/kilkanaście miesięcy intensywnych działań.

Materiał prezentuje w praktyce możliwości wejścia w ten mniej  znany sektor odbiorców.

Pobierz: Jak ubiegać się o zamówienia organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm [PDF]