Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Dodane przez: | 5 listopada 2020

Sklep

W II kwartale 2021 r. planowane jest przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie efektywności nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i w obrocie, w tym w obrocie detalicznym.

W szczególności – doprecyzowanie zasad kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej IJHARS), w tym w zakresie kontroli żywności sprzedawanej na odległość oraz w zakresie ochrony danych osobowych.

Jednocześnie zostaną zaproponowane zmiany przepisów w zakresie „Produktu polskiego”, znaku jakości (art. 13 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych), wprowadzenie oznakowania informacją „DobrostanPlus”. Powyższe wymaga również zmiany kilku innych ustaw oprócz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto proponowane są zmiany przepisów karnych w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.

Planowane zmiany to m.in.:

  • uzupełnienie definicji artykułów rolno-spożywczych wskazaniem dotyczącym pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych (w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do możliwości stosowania w tym zakresie przepisów ustawy);
  • umożliwienie kontroli działalności zakładów żywienia zbiorowego przez zakup kontrolny produktu (z ujawnieniem tożsamości i okazaniem upoważnienia do kontroli po otrzymaniu zamówionej potrawy/produktu);
  • możliwość uzyskania pomocy Policji w toku kontroli prowadzonych przez organy IJHARS;
  • wyraźne wskazanie na możliwość pobierania przez organy IJHARS próbek do kontroli oznakowania;
  • umożliwienie organom IJHARS wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych;
  • umożliwienie podawania przez organy IJHARS do publicznej wiadomości informacji o wynikach kontroli, niezależnie od obligatoryjnego upubliczniania informacji zawartych w decyzjach administracyjnych dotyczących artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych.

źródło: PFPŻ ZP
foto: Visual Hunt