ZPP zaprasza na warsztaty „Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia…”

Dodane przez: | 7 października 2019

Serdecznie zapraszamy na otwarte warsztaty przeznaczone jest dla właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz przedstawicieli działów HR, działających na terenie stolicy. Szkolenie odbędzie się 23 października 2019 roku od godz. 10:00 do 13:00 w Świetlicy Wolności, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa.

Podczas spotkania przedstawiciel Urzędu Pracy m. st. Warszawy przedstawi instrumenty wspierające proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników umożliwiające m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach.

Przedsiębiorcy dowiedzą się w jaki sposób można uzyskać:

  • refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • refundację kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON.

Zaprezentowane zostaną korzyści wynikające z organizacji staży umożliwiających pracodawcy przygotowanie kandydata do wykonywania zadań w firmie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Agenda warsztatów:

  • rekrutacja kandydatów do pracy i pośrednictwo pracy,
  • usługi i instrumenty rynku pracy wspierające pracodawców w procesie tworzenia nowych miejsc pracy.

Warsztaty poprowadzi Piotr Kłosowski – pośrednik pracy w Dziale Marketingu w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
Od wielu lat związany z tematyką rynku pracy i rekrutacji. Obecnie wspiera projekty rekrutacyjne, employebrandingowe, dba o skuteczną komunikację z pracodawcami i kandydatami. Odpowiada za kompleksowe działania marketingowe i PR, a także za projekty współfinansowane ze środków publicznych wspierające zatrudnienie, rozwój kwalifikacji i przedsiębiorczość.Organizuje targi pracy, spotkania z kandydatami, warsztaty, badania rynku pracy. Interesuje się tematyką HR, szczególnie aspektami rekrutacji i zatrudnienia. Realizuje działania ukierunkowane na rozwój kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych, integrację i przedsiębiorczość.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich!

Pytania i zgłoszenia udziału w warsztatach w postaci wypełnionego formularza należy przesyłać drogą mailową do dnia 21 października 2019 r. ma adres p.jedrysiak@zpp.net.pl, tel. +48 504 287 817