ZTM wybuduje i wyremontuje 30 przystanków

Dodane przez: | 22 marca 2021

Przystanek ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego podpisał 18 marca umowę ze spółką Planeta na budowę i remont przystanków autobusowych. W 2021 roku planujemy prace w ponad 30 lokalizacjach.

W czwartek, 18 marca – zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Transportem Miejskiego a spółką Planeta – zakończyło postępowanie przetargowe „Roboty budowlane w zakresie budowy, wymiany i naprawy konstrukcji nawierzchni peronów i zatok autobusowych oraz robót towarzyszących”. Umowa będzie obowiązywała do grudnia 2022 roku. Na nasze zlecenie remontami przystanków zajmuje się także Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Do końca 2021 roku planowane są prace budowlane i remontowe na przystankach autobusowych w 30 lokalizacjach. Ich zakres będzie uzależniony od stanu infrastruktury na konkretnym przystanku. Mogą to być naprawy nawierzchni peronów, zatok i pasów przejazdowo-postojowych oraz drobne remonty, jak wymiana krawężnika czy urządzeń infrastruktury podziemnej (włazów kanałowych, wpustów deszczowych lub studni teletechnicznych). Firma Planeta będzie także odpowiedzialna za wykonywanie peronów przystanków tymczasowych wyznaczanych na czas remontu przystanku stałego. Prace będą musiały być prowadzone przy jak najmniejszych utrudnieniach w ruchu. Wartość przedmiotu umowy to 4 mln zł z możliwością uzupełnienia go o zlecenia prac budowlanych i remontowych w dodatkowych lokalizacjach.

Lista przystanków planowanych do remontu