Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza na warsztaty

Dodane przez: | 18 czerwca 2019

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza na warsztaty

Serdecznie zapraszamy na warsztaty ,,Ustawa a zobowiązania przedsiębiorcy. Ustawa o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.’’ Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, kadr zarządzających oraz szefów działów compliance.

  • 25 czerwca 2019 r.
  • godz. 10:00 – 12:30
  • Świetlica Wolności, ul. Nowy Świat 6/12C, Warszawa

Podczas warsztatów przedstawiony zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy wskazanych ustaw. Wyjaśnione zostaną pojęcia wprowadzone zapisami ustaw dotyczących podmiotów/przedsiębiorców wskazanych do realizacji konkretnych zadań podlegających kontroli ze strony organów państwowych. W ujęciu praktycznym omówione zostanie co konkretnie musi być wdrożone, jakie procesy uruchomione, kiedy i w jakim zakresie zastosowane poszczególne rozwiązania również wobec klientów, tak aby spełnić oczekiwania ustawodawcy.

Nasi prelegenci przedstawią:

  • główne założenia i pojęcia wprowadzone we wskazanych regulacjach prawnych,
  • obszary działania i podmioty objęte wymogami ustaw,
  • nowe obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorcy wynikające z obowiązujących przepisów,
  • procesy, procedury i działania podmiotu wymagane zapisami ustaw,
  • skutki i zakres odpowiedzialności za niezastosowanie i niedopełnienie obowiązków określonych we wskazanych regulacjach prawnych,
  • propozycje rozwiązań dla firm.

Warsztaty poprowadzą:

Bartosz Orlicz-Rabiega – właściciel firmy doradczej B20, ekspert FIBIS oraz ekspert do spraw bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa biznesu i business intelligence

Od 2000 roku przez kilkanaście lat pełnił służbę jako oficer operacyjny w Agencji Wywiadu, realizując zadania zarówno w kraju jak i poza jego granicami. W latach 2011 – 2012 pełnił funkcję Radcy Ministra Spraw Zagranicznych d.s. bezpieczeństwa polskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Posiada szerokie doświadczenie w budowaniu systemów bezpieczeństwa oraz programów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach o globalnym zasięgu, jak również prowadzeniu analiz ryzyka, w tym ryzyka politycznego na rynkach zagranicznych m.in. Azji i Afryki.

Joanna Pacześniak – dyr. Pinkerton Polska, ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Jest ekspertem w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa korporacyjnego oraz zarządzania ryzykiem nadużyć. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym, posiada certyfikat Resilient Leadership Resilience Sciences Institut UMBS w University of Maryland. Jest członkiem polskiego oddziału IIA oraz Stowarzyszenia „Libertas”. Prowadziła i nadzorowała liczne projekty audytu korporacyjnego i finansowego w sektorze administracji publicznej i w sektorze prywatnym.

Jarosław Kruk – radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Prawniczej KW Kruk i Wspólnicy

Doświadczenie i praktykę zdobywał podczas kilkuletniej pracy w Departamencie Prawnym MSWiA, a także podczas kierowania zewnętrzną obsługą prawną na rzecz Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki w latach 2007 – 2010. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu wykrywania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i korupcji – głównie jeśli chodzi o zagadnienia związane z tzw. „white collars crimes”, „corporate crimes” oraz „anti-money laundering”. Posiada duże doświadczenie w zakresie kompensacji szkód oraz odzyskiwania zdefraudowanego majątku zarówno na terenie Rzeczpospolitej jak i poza jej granicami.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich Członków ZPP. Pozostali uczestnicy ponoszą koszt 149 PLN + 23 % VAT. Wpłat należy dokonywać na konto ZPP: 87 1020 1097 0000 0289 5035.

Pytania i zgłoszenia udziału w warsztatach w postaci wypełnionego formularza należy przesyłać drogą mailową do dnia 21 czerwca 2019 r.: