Bank Niepodległej – 100 lat PKO BP

Dodane przez: | 19 marca 2019
PKO przy placu Piłsudskiego w Warszawie - 1939 r. (foto: Wikimedia)

PKO przy placu Piłsudskiego w Warszawie – 1939 r. (foto: Wikimedia)

Historia PKO Banku Polskiego sięga 1919 roku. W lutym tamtego roku marszałek Józef Piłsudski wydał dekret o ustanowieniu Pocztowej Kasy Oszczędności. To właśnie naczelnik państwa wraz z premierem Ignacym Paderewskim oraz ministrem poczty i telegrafów Hubertem Linde podpisali dekret, który stworzył Pocztową Kasę Oszczędności (P.K.O.). Zrobili to 7 lutego 1919 roku, czyli dokładnie 100 lat temu.

Rok później była to już oficjalnie instytucja państwowa. Jednym z podstawowych zadań PKO było zorganizowanie systemu oszczędnościowego.

Kasa była pierwsza

Dr Roman Górecki, drugi prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, blisko 90 lat temu pisał:  – Zniszczenia wojenne i ruina gospodarcza kraju spowodowały, że państwo polskie w poważnym stopniu musiało wziąć na siebie ciężar finansowania odbudowy i rozbudowy. Zadanie to zależało od trzech instytucji. W pierwszych latach istnienia niepodległej Polski powstał np. Bank Gospodarstw Krajowego i Państwowy Bank Rolny. Ale jako pierwszą powołano Pocztową Kasę Oszczędności.

Jak pisał Górecki jej zadaniem jest „gromadzenie wszystkich drobnych sum, rozproszonych po całym kraju”. Jednocześnie P.K.O. – bo tak zapisywana była nazwa Kasy przed stu laty – miało organizować obrót bezgotówkowy, czekowy.

Wojna zabrała miliard

Działania Pocztowej Kasy Oszczędności przerywa wojna. W jej przededniu na kontach było ponad miliard zł. W P.K.O. oszczędzało blisko 3,5 mln Polaków – tyle książeczek miały na koncie Kasy. W sumie, jak wynika z przedwojennych danych, Kasy odpowiadały za 1/3 całego polskiego sektora bankowego. W trakcie okupacji Kasy w zasadzie nie prowadziły żadnej działalności. Podczas wojny Pocztowa Kasa Oszczędności poniosła ogromne straty, dotyczące zarówno pracowników, dokumentów, jak i majątku.

Odrodzona z popiołów

Odrodziła się w 1945 roku dzięki inicjatywie pracowników, którzy spontanicznie zaczęli zgłaszać się do pracy, zabezpieczać ocalałe po wojnie mienie Kasy, naprawiać sprzęty i podejmować działalność.

Wtedy jednak zmienił się pomysł na polski system bankowy. Rok 1948 przyniósł dekret o zmianie nazwy PKO – Pocztowa Kasa Oszczędności zastąpiona została Powszechną Kasą Oszczędności.

PKO łącznikiem tradycji

Skrót PKO nie zniknął jednak z polskiego życia gospodarczego – odrodził się pod nowa nazwą. 1 stycznia 1950 roku, kiedy powołano nowy bank państwowy – Powszechną Kasę Oszczędności. Pomimo zmiany nazwy nie została zerwana ciągłość tradycji.

W 1992 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy instytucji – powstało PKO BP, co znaczyło: Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Państwowy. Taka nazwa widniała w statucie nadanym bankowi przez Radę Ministrów. Rozwinięcie skrótu „BP” znane do dzisiaj, czyli Bank Polski, powstało dopiero w 2000 roku. W 2004 roku bank zadebiutował na giełdzie.

Marka krajowa

W 2010 roku utworzono Fundację PKO Banku Polskiego, która realizuje liczne inicjatywy na rzecz dobra publicznego, m.in. w zakresie oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz ochrony środowiska.

Struktura spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKO BP jest systematycznie i konsekwentnie rozwijana. Od marca 2015 roku w ramach Grupy działa także Bank Hipoteczny.

źródło: pkobp.pl