Nowe widoki dla starych kolei

Dodane przez: | 27 lipca 2017

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wręczył decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie czterech działek przez PKP S.A. gminie Zielona Góra.Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wręczył decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie czterech działek przez PKP S.A. gminie Zielona Góra. To ostatni odcinek dawnej Kolejki Szprotawskiej, od al. Wojska Polskiego w kierunku czynnego dworca PKP w Zielonej Górze.

Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego, Polskie Koleje Państwowe przekazały prawo użytkowania wieczystego nieodpłatnie do czterech działek gruntowych , o łącznej powierzchni 1,4119 ha na rzecz Gminy Zielona Góra. W tym miejscu powstanie kolejny odcinek ścieżki rowerowej Zielona Strzała.

To potrzebna i ważna inicjatywa dla mieszkańców – podkreślił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak na spotkaniu z Aliną Stachowiak – dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu PKP S.A., Karolem Binkiem – naczelnikiem Wydziału Współpracy z Samorządami w Poznaniu, Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu PKP S.A. oraz Piotrem Barczakiem przewodniczącym klubu radnych PiS w Zielonej Górze.

Dzięki zaangażowaniu Wojewody Lubuskiego przedłużające się w czasie plany budowy kolejnych tras rowerowych w Zielonej Górze nabierały rozpędu.

Przejęte nieruchomości stanowią część, tzw. Kolejki Szprotawskiej, wybudowanej w latach 1910 – 1911, która łączyła Zieloną Górę ze Szprotawą. Linia była wykorzystywana głównie do transportu towarowego. Od roku 1955 rozpoczęto rozbiórkę torowiska. Na terenie miasta Zielona Góra pozostawiono jednak kilka kilometrów toru, który wykorzystywano jako bocznicę kolejową dla zakładów przemysłowych. Obecnie większość torów jest już rozebranych. Zachował się jedynie tor na odcinku od al. Wojska Polskiego do al. Zjednoczenia.

źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki