Podatki 2019 – najważniejsze zmiany

Dodane przez: | 11 grudnia 2018

Podatki

Zapoznajmy się z tym, co pewne i co przyniesie nam przyszły rok. Zostały przyjęte trzy ustawy zmieniające prawo podatkowe. Zmiany przewidziane w tych wszystkich nowelizacjach objęły większość podatników, w tym osoby fizyczne oraz przedsiębiorców.

Jedną z podstawowych zmian w podatkach w 2019 r. będzie możliwość złożenia e-PITów. Urzędnicy KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) w 2019 r. przygotują za podatników deklaracje PIT-37 i PIT-38. Przygotowany przez urzędników dokument podatnik może zmienić, zatwierdzić lub zostawić bez zmian. W określonym terminie zostanie on uznany za zaakceptowany. Dla przypomnienia planuje się również wypełnianie zeznań PIT-36, PIT-36L przez urzędników począwszy od 2020 roku.

Przyjęto też zmiany w zakresie działalności niezarejestrowanej, jako nowego źródła dochodów. Zasady jej funkcjonowania określa art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców. W formularzach PIT będzie można wpisać ją do pozycji dot. źródeł przychodu. Dla przypomnienia – chodzi o działalność, z której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ta w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, a zatem przychód z działalności nierejestrowanej nie powinien przekraczać 1050 zł brutto.

Nowy podatek – danina solidarnościowa Ważną zmianą w podatkach w 2019 r. jest wprowadzenie nowej opłaty – daniny solidarnościowej. Część dochodów najbogatszych podatników będzie przeznaczona na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Danina solidarnościowa obejmie podatników, których roczny dochód przekroczy 1 mln zł. Za podstawę opodatkowania będzie uznany przychód z zeznań podatkowych: PIT-36 PIT-36L PIT-38, PIT-40A.

Zmienią się zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym PIT i CIT. Szczegółowe i kompleksowe zestawienie informacji dotyczące nowych przepisów i zasad opodatkowania aut służbowych opiszę w kolejnych artykułach.

Pozostałe zmiany: Do pozostałych zmian związanych z podatkami w 2019 r. należy zaliczyć:

 • obniżkę stawki CIT z 15 proc do 9 proc dla firm, których wartość przychodu ze sprzedaży w określonym roku podatkowym nie przekroczyła 1,2 mln euro;
 • PIT dla rolników – znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach społecznych rolników wprowadziła umowę o pomocy przy zbiorach;
 • nową ulgę podatkową Innovation box. Wpływy z dochodu uzyskanego z praw własności intelektualnej będą opodatkowane od stycznia 5 proc stawką podatku;
 • akcyzę na e-papierosy;
 • wyższe podatki lokalne – ze względu na inflację podatki lokalne wzrosną o ok. 1,6 proc.;
 • wprowadzenie kas fiskalnych online – zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT oraz ustawy prawo o miarach przedsiębiorcy będą musieli wyposażyć się w nowe urządzenia do stycznia 2019 r.;
 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej do 3 lat (obecnie jest 2);
 • opodatkowanie dochodu z obrotu kryptowalutami – wyniesie 19%;
 • kolejną zmianą będzie to, iż zostanie wprowadzony obowiązek raportowania schematów podatkowych, m.in. przez doradców podatkowych, radców prawnych oraz adwokatów czy pracowników banków. Już w ciągu pierwszych 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy tzw. promotorzy będą musieli przekazać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej pierwszą informację o schematach podatkowych;
 • wejdzie w życie exit tax, czyli podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych – będzie obciążał przede wszystkim przedsiębiorstwa, które mogłyby wypracować dochód w Polsce, ale przenoszą centralę firmy lub jej część za granicę, jednocześnie zmieniając rezydenturę podatkową. Wielkość stawki jest ustalana w oparciu o dochód.

Pytanie do eksperta – e:mial: mt.biurorachunkowe@onet.pl

 • Pytanie: Została przesłana deklaracja vat ale zamiast wskazać kwotę zwrotu na rachunek bankowy zapisałam kwotę „do przeniesienia” na następny miesiąc. Złożyłam korektę deklaracji VAT ale przed tą korektą wysłałam już plik JPK. Czy muszę składać też korektę JPK?
 • Odpowiedź: Nie ma konieczności korygowania JPK_VAT, ponieważ ten plik nie zawiera pól dotyczących kwoty zwrotu podatku i kwoty do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy.

Tomasz Lipiarz – ekspert z zakresu prawa podatkowego, manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w efektywnym zarządzaniu dużymi jednostkami/zespołami w strukturze oddziałowej (jako wicedyrektor Izby Skarbowej zarządzanie i nadzorowanie grupy około 6 tys. pracowników w 53 jednostkach), wieloletni naczelnik urzędu, skuteczny reorganizator, innowator, lider.

foto: Pixabay