Prawo Zamówień Publicznych dla biznesu – szkolenie dla mikro, małych i średnich firm

Dodane przez: | 24 września 2020

Prawo Zamówień Publicznych dla biznesu

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich firm z województwa lubelskiego i mazowieckiego i ich pracowników (osoby zaangażowane lub planowane do zaangażowania w proces ubiegania się o zamówienia publiczne, właściciele firm, wspólnicy lub pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub agencyjną).

Uczestnicy projektu otrzymają:

  • certyfikowane szkolenie ogólne z zakresu prawa zamówień publicznych – 16 godzin (2 dni),
  • certyfikowane szkolenie praktyczne z zakresu prawa zamówień publicznych – 16 godzin (2 dni),
  • certyfikowane szkolenia z zakresu e-zamówień – 16 godzin (2 dni),
  • doradztwo indywidualne ze specjalistą z zakresu Prawa Zamówień Publicznych – 10 godzin.

W ramach doradztwa firmy przychodzą z własnymi sprawami, mają możliwość konsultacji, skorzystania z opracowania lub zweryfikowania dokumentacji, przygotowania do postępowań lub procedury odwoławczej. Doradztwo realizowane jest w formie spotkań bezpośrednich, telefonicznie, online – w zależności od potrzeby firmy.

Z powodu sytuacji pandemicznej szkolenia realizowane są online za pośrednictwem platformy edukacyjnej zoom. W przypadku chęci zebranej grupy istnieje możliwość realizacji szkoleń stacjonarnych z zachowaniem restrykcji sanitarnych. Szkolenia odbywają się w godzinach 9.00 – 16.00. Trenerami i doradcami są eksperci praktycy, prawnicy na co dzień zajmujący się prawem zamówień publicznych.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE ON-LINE

Pełna wartość szkolenia 4000 zł. Dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 koszt dla uczestnika wynosi 600 zł.

Firmy zrzeszone w Warszawskiej Izby Gospodarczej są zwolnione z opłat, WIG w ramach partnerstwa pokrywa wszystkie koszty usługi szkoleniowo-doradczej.

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW OTRZYMUJE CERTYFIKAT POŚWIADCZAJĄCY ZDOBYTĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI.

Ilość miejsc ograniczona.