Rozwój infrastruktury szerokopasmowej z BGK i Alior Bankiem

Dodane przez: | 20 lipca 2017

Rozwój infrastruktury szerokopasmowej z BGK i Alior Bankiem

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Alior Bankiem na udzielanie „pożyczek szerokopasmowych” ze środków Programu Polska Cyfrowa. Już we wrześniu pierwsze pożyczki na rozwój infrastruktury szybkiego internetu trafią do firm telekomunikacyjnych.

BGK rozstrzygnął przetarg na udzielanie przedsiębiorstwom z branży telekomunikacyjnej preferencyjnych pożyczek na projekty związane z budową szerokopasmowego internetu. Pierwszym pośrednikiem finansowym został Alior Bank, jeden z najbardziej innowacyjnych banków na polskim rynku. Jest on jednocześnie pierwszą instytucją z sektora bankowego, która podjęła się bezpośredniego finansowania inwestycji z budżetu unijnego. Za pośrednictwem banku do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych trafi 40 mln zł, z możliwością zwiększenia puli środków do 100 mln zł. Porozumienie zakłada też, że Alior Bank przeznaczy na te projekty niemal 10 mln zł ze środków własnych.

– Program Polska Cyfrowa ma wzmocnić cyfrowe fundamenty dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i pełne wykorzystanie możliwości jakie dają technologie cyfrowe. Jednym z założeń POPC jest walka z tzw. wykluczeniem cyfrowym, a jego beneficjentami są gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy. Dlatego cieszy nas, że zostaje uruchomione kolejne narzędzie służące wyrównywaniu szans – podkreśla wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

– BGK jest jedną z kluczowych instytucji w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – tłumaczy Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu banku.

– Program Polska Cyfrowa, który przewiduje m.in. zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu, pomaga wspierać zrównoważony rozwój regionów. Już 100 lat temu Nikola Tesla przewidział, że kiedyś będziemy mogli oglądać różne wydarzenia – na przykład mecze piłki nożnej czy nawet katastrofy naturalne, jakbyśmy tam byli osobiście. Ta wizja spełnia się na naszych oczach. Internet jest naszym oknem na świat, daje nam dostęp do informacji. Wierzę, że środki z programu przyczynią się do tego, że Polacy będą mogli oglądać świat nawet z najmniejszych zakątków kraju – dodaje prezes.

– Cieszymy się, że Alior Bank będzie pierwszym partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego w programie finansowania rozwoju sieci szerokopasmowych. Alior Bank ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w dostępie do preferencyjnych warunków zabezpieczenia i kredytowania. Rozwój i finansowanie infrastruktury teleinformatycznej są dla nas istotne, ponieważ szeroki dostęp do Internetu wpisuje się w ogłoszoną w tym roku przez bank strategię „Cyfrowego buntownika”. Zakłada ona m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań cyfrowych i przeprowadzenie klientów przez rewolucję technologiczną w sposób bezpieczny i przyjazny – powiedział Michał Chyczewski, wiceprezes Zarządu p.o. prezesa Alior Banku.

– Bank jest silnie zaangażowany w realizację programów publicznych oraz współpracę w tym zakresie z BGK. Na pewno wykorzystamy nasze dotychczasowe doświadczenie – dodał Michał Chyczewski.

„Pożyczki szerokopasmowe” przeznaczone są dla firm telekomunikacyjnych, których w Polsce zarejestrowanych jest ok. 6,5 tys. O preferencyjne finansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący inwestycje w budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego internetu (o przepustowości min. 30 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz 100 Mb/s dla szkół).

Pojedyncza pożyczka może wynosić od 20 tys. do 10 mln zł, z okresem kredytowania nawet do 15 lat.

Podpisana 18 lipca br. umowa jest elementem powierzonego BGK zadania rozdysponowania środków unijnych w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do internetu” POPC. Alior Bank stał się dysponentem tej puli pieniędzy w wyniku postępowania przetargowego. Rolę instytucji zarządzającej projektem pełni Ministerstwo Rozwoju, a instytucji pośredniczącej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że w 2015 r. wartość rynku dostępu do internetu w Polsce wyniosła ponad 5 mld zł, a liczbę internautów określono na 14 mln. W tym samym roku blisko 36 na 100 mieszkańców miało dostęp do internetu szerokopasmowego.

źródło: Ministerstwo Rozwoju