Seminarium „Tanzania – perspektywy dla polskich firm”

Dodane przez: | 9 kwietnia 2018

Krajowa Izba Gospodarcza wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich firm w zakresie poszukiwania nowych, obiecujących rynków organizuje seminarium promocyjne „Tanzania – perspektywy dla polskich firm”.

Seminarium odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. w godz. 10.30 – 14.00 w siedzibie KIG w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4. Sala 205.

O możliwościach współpracy handlowo-gospodarczej z Tanzanią mówić będą:

  • Pan Ambasador Eugeniusz Rzewuski, były chargé d’affaires Ambasady RP w Dar es Salam
  • Pan Ambasador Jan Wieliński, były ambasador w krajach afrykańskich
  • Pan Robert Zduńczyk, Prezes Fundacji Ekonomicznej Polska – Afryka Wschodnia

Ponadto zaproszeni zostali przedstawiciele resortów: spraw zagranicznych, przedsiębiorczości i technologii, finansów, a także Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), KUKE, Banku Gospodarstwa Krajowego i Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Spotkanie poprowadzi Pan Ambasador Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG.

Zapraszamy do rejestracji online

Seminarium organizujemy w związku z planowaną na czerwiec br. misją gospodarczą do Tanzanii (szczegóły dot. Misji prześlemy zainteresowanym firmom niebawem).

Ostatnia dekada była w Tanzanii okresem stabilnego wzrostu gospodarczego na poziomie 7,2% rocznie. Szansę na dalszy stabilny rozwój Tanzanii daje też prezydentura wybranego w październiku 2015 r. Johna Magufuli, przywódcy postrzeganego jako reformator i efektywny menadżer. Aby skutecznie zrealizować reformy, rząd Tanzanii będzie potrzebował partnerów i inwestorów zagranicznych, co daje polskim przedsiębiorstwom szansę na znaczącą aktywizację współpracy dwustronnej. Polska postrzegana jest w Tanzanii jako kraj, który w ostatnich dekadach odniósł duży sukces polityczny i gospodarczy.

Administracja zarówno polska, jak i tanzańska zdecydowanie opowiadają się za wsparciem wzajemnej współpracy. Świadczy o tym choćby decyzja o wznowieniu naszej bezpośredniej obecności dyplomatycznej w tym kraju. Jedną z głównych trudności, jakie napotykają nasi przedsiębiorcy w Afryce, jest ograniczona wiedza na temat rynków i realiów miejscowych oraz szans i zagrożeń, jakie tam się pojawiają. Nowy ambasador deklaruje przygotowanie podbudowy politycznej dla skutecznego wsparcia współpracy gospodarczej i polskich firm na miejscu. Jest ona warunkiem działania w realiach Afryki Subsaharyjskiej, gdzie gospodarka jest mocno powiązana z elitami rządowymi i administracyjnymi. Obecność Ambasady zapewni informacje na temat istotnych planów i działań rządowych, w które nasze firmy mogłyby się zaangażować i wsparcie naszych przedsiębiorców napotykających trudności na miejscowym rynku poprzez działania dyplomatyczne wobec rządu i administracji Tanzanii.

Do priorytetowych sektorów współpracy z Tanzanią należą rolnictwo i hodowla zwierząt, przetwórstwo czy projekty know-how dot. zarządzania wodą. Tym ostatnim tematem bardzo zainteresowana jest obecnie strona tanzańska. Polski MSZ w ramach współpracy z OECD planuje zorganizowanie seminarium naukowo-eksperckiego w Tanzanii poświęconego prezentacji doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania wodą. Skorelowanie terminów seminarium i misji stwarza – dla firm uczestniczących w Misji – możliwość nie tylko udziału w seminarium, ale także spotkań i rozmów zarówno z decydentami (B2G), jak i wyselekcjonowanymi firmami (B2B). Kontynuacją projektu MSZ i OECD będzie wizyta studyjna strony tanzańskiej w Polsce.

Z tego też względu zapraszamy do udziału w Misji głównie firmy z branży związanej z wodą, a także firmy z sektora rolniczego, które – wg oceny naszej Ambasady w Dar es Salam – mają największe szanse na efektywną współpracę z rynkiem tanzańskim.

Anna Derbin
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. +48 22 630 96 43
kom. +48 506 241 636

Ewa Mieleszkiewicz
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. +48 22 630 98 37