Turcja – atrakcyjny kierunek dla biznesu

Dodane przez: | 11 września 2018

Turcja - atrakcyjny kierunek dla biznesu

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Polsko-Turecka Izba Gospodarcza serdecznie zapraszają do udziału w seminarium „Turcja atrakcyjny kierunek dla biznesu”, które odbędzie się 25 września 2018 r., godz. 10:00 w siedziebie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, Sala Konferencyjna na I piętrze.

Dlaczego warto zainteresować się rynkiem tureckim i współpracą z tureckimi partnerami?

Szybki rozwój

Turcja jest jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. W rządowej strategii rozwoju zakłada, że do roku 2023 Turcja dołączy do 10 największych gospodarek świata pod względem wytworzonego PKB. Równocześnie dochód per capita osiągnie 25 tys. USD, a źródłem wzrostu gospodarczego będzie rozwój produkcji i eksportu. Turcja to rozbudowane zachęty inwestycyjne dla inwestorów zagranicznych i zelektronizowany system bankowy.

Duży rynek

Turcja mająca ok. 79 mln mieszkańców jest ciekawym rynkiem dla producentów z Polski. Oprócz rynku własnego tureccy przedsiębiorcy mają łatwy dostęp do rynków Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej, Północnej Afryki. Ocenia się, że w zasięgu ich oddziaływania znajduje się ok. 1 miliarda konsumentów.

Nowoczesny przemysł

Turcja to manufacturing country. Do najważniejszych sektorów przemysłowych należą: przemysł tekstylny, samochodowy, maszynowy, stalowy, spożywczy, rafineryjny, ceramiczny, meblowy. W ostatnich latach szybko rozwija się produkcja przemysłowa nowych sektorów takich jak produkcja samochodów, maszyn i urządzeń. Ze względu na własną bazę surowcową (bawełna), Turcja rozwinęła szeroki asortyment wyrobów tekstylno-odzieżowych. Charakteryzuje się on dobrą jakością produktów i wzornictwem na europejskim poziomie. Do światowej czołówki pod względem wartości produkcji należy turecki sektor budowlano-montażowy. Kilka tureckich firm znajduje się na liście największych firm budowlanych świata.

Rozwinięty eksport

W 2017 r. Turcja wyeksportowała do krajów EU ok. 50% całego swojego wywozu. Rośnie turecki eksport do państw płn. Afryki Północnej i Środkowej, Rosji i Bliskiego Wschodu.

Łatwość współpracy

Turcja, mimo że nie jest członkiem UE, należy to tzw. jednolitego obszaru gospodarczego UE. To oznacza, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Turcji są zbliżone do warunków polskich. Obowiązujący w Turcji kodeks handlowy jest bardzo zbliżony do polskiego. Co do zasady nie ma ceł pomiędzy Turcja a krajami UE, oprócz uzgodnionych wyjątków (np. w zakresie rolnictwa).

PROGRAM

  • 10:00 10:30 – Rejestracja
  • 10:30 10:40 – Powitanie uczestników seminarium Pan Piotr Słojewski, Wiceprezes Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.
  • 10:40 11: 30 – Warunki gospodarcze Turcji. Zachęty inwestycyjne Pan Attila Kizilarslan, Radca Handlowy Ambasady Turcji w Warszawie (Chief Commercial Counsellor)
  • 11:30 12:00 – Projekt 6.2.1 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
  • 12:00 12:30 – Jak możemy pomóc firmom z Mazowsza planującym wejście na rynek turecki, lub pozyskanie tureckiego partnera Pan Marek Nowakowski, Prezes Zarządu Izby, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza
  • 12:30 13:30 – Sesja Q&A

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mail: proeksport@armsa.pl.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 17 września 2018 r. o godzinie 9:00