Z Bankiem Światowym o barierach rozwoju biznesu

Dodane przez: | 7 października 2019
Bank Światowy

Od lewej: Sagita Muco – Senior Private Sector Specialist Business Regulation Global Unit, Karol Dobrowolski – wiceprezes WIG, Marek Kozak – członek rady nadzorczej WIG

Bank Światowy w Polsce, we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje plan działań mających na celu ulepszenie regulacji biznesowych w Polsce w kontekście raportu „Doing Business”. Specjaliści z Banku Światowego odbywają szereg spotkań z przedstawicielami polskiego biznesu w celu zdiagnozowania sytuacji i rekomendacji reform w obszarze regulacji biznesowych.

3 października w biurze regionalnym Banku Światowego w Warszawie na zaproszenie gospodarzy odbyło się spotkanie członków zarządu i rady nadzorczej Warszawskiej Izby Gospodarczej ze specjalistami BŚ. Dyskutowano o wyzwaniach, przed którymi stoją firmy w Polsce z sektora MŚP ograniczane ramami prawnymi. Poruszono kwestie proceduralne, administracyjne, a także pomysły na rozwiązanie tych problemów. Uczestnicy spotkania przyglądali się obszarom dotyczącym rejestracji działalności gospodarczej, podatków, importu/eksportu, rejestracji nieruchomości.

Karol Dobrowolski, wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej podkreślił, że bardzo istotne jest uchwalenie nowej ordynacji podatkowej. Obecnie istniejąca jest przestarzała, nie nadąża za rozwojem przedsiębiorczości i nie da się jej znowelizować. Jako utrudnienia wskazał także przykład ustawy o rachunkowości, która wraz z aktami towarzyszącymi liczy dziś sobie blisko 6000 stron, co niewątpliwie utrudnia funkcjonowanie firm zatrudniających pracowników.

Jednocześnie wiceprezes WIG zwrócił uwagę na coraz częściej pojawiające się zatory płatnicze w sektorze MŚP. Rozwiązaniem proponowanym przez Warszawską Izbę Gospodarczą może być powołanie Polskiego Funduszu Faktoringowego, utworzonego w oparciu o środki budżetowe państwa, a także z agendy unijnej.

Raport Doing Business publikowany jest co roku. Zawiera opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach świata. Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm w zakresie między innymi zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków, wymiany międzynarodowej, uzyskiwania kredytu czy regulacji rynku pracy. Raport wydawany jest nieprzerwanie od 2003 r.

W ubiegłorocznej edycji zwyciężyła Nowa Zelandia, wyprzedzając Singapur. Trzecie miejsce zajęła Dania. W pierwszej dziesiątce są też: Gruzja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Polska znalazła się wtedy na 33 miejscu, osiągając spadek o 6 miejsc w stosunku do roku 2017. Lepiej od Polski pod względem przyjaznych warunków prowadzenie biznesu wypadły też m.in. Litwa, Mauritius, Niemcy, Kazachstan, Rwanda czy Rosja.

(KK)