Adam Struzik „Osobowością Roku 2019”

Dodane przez: | 2 kwietnia 2019

Adam Struzik

„Osobowości i Sukcesy Roku” to plebiscyt, w którym nagradzane są wybitne osoby ze świata biznesu, sportu, nauki, kultury i mediów. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się marszałek Adam Struzik oraz dwie mazowieckie instytucje kultury – Warszawska Opera Kameralna oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Kapituła doceniła dotychczasowe dokonania marszałka województwa zarówno na arenie polskiej, jak i międzynarodowej. Marszałek Adam Struzik od ponad 20 lat jest czynnie zaangażowany w życie społeczno-polityczne Mazowsza i Polski. Jest animatorem współpracy kulturalnej, naukowej i biznesowej w województwie mazowieckim. Inicjatorem projektów i programów związanych m.in. ze zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, e-rozwojem, bezpieczeństwem, służących ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego.

– Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. To dla mnie wielka radość i zaszczyt. Jestem dumny, że wśród nagrodzonych znalazły się instytucje kultury prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego, czyli Warszawska Opera Kameralna i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – mówił marszałek Adam Struzik.

W tym roku w gronie nagrodzonych w kategorii „Sukces Roku 2019” znalazły się także mazowieckie jednostki kulturalne prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego. Ten zaszczytny tytuł otrzymała Warszawska Opera Kameralna oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Placówki zostały wyróżnione za wieloletnią pracę i zasługi na rzecz rozwoju i promocji kultury.