Zmiana czasu, czyli zamienił stryjek siekierkę na kijek

Dodane przez: | 29 marca 2019
Konferecnja odbyła się w auli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Konferecnja odbyła się w auli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko siedemdziesięciu krajach na świecie. W Polsce takie zmiany zachodzą od 1983 roku. W Europie nie obowiązuje ono jedynie na Islandii i Białorusi. Cztery lata temu ze zmiany czasu zrezygnowała także Rosja.

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowych zmian czasu w Europie od 2019 roku, dając państwom członkowskim swobodę decydowania o tym, czy chcą na stałe stosować czas letni czy zimowy. W przeprowadzonych zeszłorocznego lata europejskich konsultacjach publicznych, 84 proc. respondentów opowiedziało się za nieprzestawianiem zegarków.

W tym właśnie temacie, 28 marca 2019 roku w auli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, odbyła się konferencja pt. „Zmiany czasu”.

Konrad Makarewicz – zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Swoje prelekcje dotyczące tego irytującego całą Europę tematu, wygłosili specjaliści z różnych dziedzin. Wśród prelegentów wystąpili: Konrad Makarewicz i Mariusz Biedrzycki z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, dr inż. Maciej Gruszyński i dr Albin Czubla z Głównego Urzędu Miar. Zagadnienia dotyczącyce wpływu zmiany czasu na gospodarkę przedstawili: dr Bartłomiej J. Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; dr Michał Skalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Michał Kłokocki Ministerstwa Infrastruktury oraz Aleksandra Kułaga Z Ministerstwa Energii.

Prelegenci ocenili wpływ zmiany czasu na krajową gospodarkę. Przedstawili aspekty astronomiczno-geograficzne, społeczno-gospodarcze a także historyczno-kulturowe. Poinformowali o stanowisku polskiego rządu, które mówi o chęci rezygnacji z dwukrotnej zmiany i przejścia na czas letni.

Prelegenci przedstawili też kilka ankiet z których wynika, że 78,3 % polaków chciałoby zrezygnować ze zmiany,14,2% woli, aby takie zmiany były kontynuowane, 7,1% nie ma w tym temacie zdania a 0,3% odmówiło odpowiedzi. Podczas gdy z ankiety przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej wynika iż 56% Europejczyków chce przejścia na czas letni, 36% na zimowy a 8% nie potrafiło się określić.

Prace nad podjęciem decyzji trwają, choć w pierwszych planach KE, temat miał być zamknięty już 30 marca 2019 roku.

Tymczasem najbliższa zmiana czasu z zimowego na letni, przypada na noc z 30 na 31 marca 2019. O godz. 2:00 należy przestawić wskazówki zegara na 3:00. I znów stracimy jedną cenną-senną godzinę…

MG