Dialog i współdziałanie między Marokiem a Algierią

Dodane przez: | 8 listopada 2018
Król Mohammed VI

Król Maroka Mohammed VI

W przemówieniu wygłoszonym z okazji 43 rocznicy Zielonego Marszu, Jego Królewska Mość Mohammed VI zaproponował stworzenie politycznego mechanizmu dialogu i współdziałania pomiędzy Marokiem a Algierią.

Mechanizm ten stanowiłby wiarygodne narzędzie operacyjne, umożliwiające realizację konkretnych zadań, z których najważniejsze polegać ma na utworzeniu ram dla bezpośredniego i szczerego dialogu, mającego na celu rozwiązanie spornych kwestii, blokujących rozwój dwustronnych stosunków.

Mechanizm określiłby również zakres dwustronnej współpracy, niezbędnej do prowadzenia obiektywnej i szczerej dyskusji na tematy interesujące obie strony, a także zasady współdziałania w obszarach dotyczących problematyki regionalnej, walki z terroryzmem i przemytem narkotyków oraz nielegalnej imigracji.

Jego Królewska Mość Mohammed VI zaproponował, aby ostateczna forma oraz zasady mechanizmu działania zostały określone przez obie strony, gdy tylko Algier zaakceptuje marokańską propozycję i być może wzbogaci ją o nowe pomysły i inicjatywy.

Propozycja przedstawiona przez Króla Maroka wyraża niezaprzeczalną wolę do odniesienia się i wyjaśnienia trzech ważnych kwestii.

Pierwsza z nich dotyczy wspólnej przeszłości, a zwłaszcza wspólnej walki przeciw temu samemu kolonizatorowi oraz mocnych relacji które rozwinęły się w oparciu o świadomość konieczności prowadzenia wspólnego politycznego działania.

Druga kwestia odnosi się do teraźniejszości przynoszącej podziały i niezgodę w całym regionie Maghrebu.

Natomiast trzecia kwestia, związana ze wspólną przyszłością, zachęca przywódców obu państw do refleksji na temat spuścizny jaką pozostawią młodym pokoleniom.

Maroko pozostaje otwarte na ewentualne propozycje i inicjatywy Algierii skierowane na budowanie wzajemnych relacji w oparciu o zaufanie, solidarność oraz poszanowanie zasad dobrego sąsiedztwa.