Fundacja rodzinna. Czy ułatwi sukcesję polskim firmom?

Dodane przez: | 7 kwietnia 2021
Prawo

Fot. Unsplash

Prawdopodobnie już wkrótce do polskiego prawa zostanie wprowadzona nowa instytucja – fundacja rodzinna, która ma ułatwić sukcesję w rodzinnych firmach. 

W dniu 22 marca 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt ustawy o fundacji rodzinnej, który ma wprowadzić do polskiego porządku prawnego nową instytucję – fundację rodzinną. Tutaj przeczytasz projekt ustawy o fundacji rodzinnej>>, uzasadnienie projektu>> oraz ocenę skutków regulacji>>

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej reguluje kwestie tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązania i likwidacji fundacji rodzinnej oraz prawa i obowiązki fundatora i beneficjentów.

Uzupełniająco, projekt wprowadza także zmiany w zakresie prawa do zachowku oraz reguły opodatkowania w związku z utworzeniem i działalnością fundacji rodzinnej.

W tym miejscu znajdziesz omówienie ustawy, z wyszczególnieniem kluczowych i newralgicznych kwestii dotyczących fundacji rodzinnej>>