III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”

Dodane przez: | 22 sierpnia 2019

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników PolskichPrzedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem konferencji jest przedstawienie:

  • praktycznych aspektów rozwoju teorii inżynierii bezpieczeństwa wszelkich obiektów tj. maszyn, urządzeń, pojazdów, obiektów budowlanych itd.
  • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
  • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
  • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji;
  • zagadnień rozwoju bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji;
  • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 roku w Warszawie . W konferencji weźmie udział około 250 – 300 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszone zostaną referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach oraz w formie recenzowanej monografii naukowej.