Kierunki działania samorządu z perspektywy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Dodane przez: | 4 sierpnia 2020

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Podobnie jak we wcześniejszym okresie, w II kwartale 2020 r. pandemia koronawirusa nadal wywierała przemożny wpływ na działalność samorządu.

Podsumowaniu prac podejmowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w II kwartale 2020 r. służy list, który przygotowała Barbara Misterska-Dragan, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Nie sposób wymienić w krótkim tekście wszystkich zadań, które są realizowane przez samorząd, dlatego Prezes KRBR w swoim kwartalnym podsumowaniu koncentruje się na najważniejszych elementach.

Jak podkreśla, choć dynamika wydarzeń związanych z pandemią zmniejszyła się w porównaniu z marcem, to nadal to COVID1-19 wyznaczał, w pośredni sposób, kierunki działania samorządu, starającego się między innymi dostarczać biegłym rewidentom informacji nt. przepisów wprowadzanych przez ustawodawcę. Prezes KRBR dodaje także, że kolejnym skutkiem pandemii jest przyspieszenie cyfrowej transformacji firm audytorskich – w czym również samorząd wspiera biegłych rewidentów, poprzez dostarczanie informacji czy przygotowywanie odpowiednich szkoleń.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią listu, która jest dostępna tutaj.

źródło: PIBR